จุฬาฯปลดยกแผง! ‘เนติวิทย์’ ออกจากตำแหน่งประธาน-พร้อม4สมาชิกสภานิสิตแล้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการในกรณีความไม่เรียบร้อยจากพิธีถวา … อ่านเพิ่มเติม จุฬาฯปลดยกแผง! ‘เนติวิทย์’ ออกจากตำแหน่งประธาน-พร้อม4สมาชิกสภานิสิตแล้ว