ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์สนับสนุน ปลด เนติวิทย์ ออกจากสภานิสิต

  นาย สรัญ รังคสิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสต … อ่านเพิ่มเติม ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์สนับสนุน ปลด เนติวิทย์ ออกจากสภานิสิต