“ส.ศิวรักษ์”หนุน”เนติวิทย์”ล้มจุฬามหาวิทยาลัย

1 ก.ย.60 นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ “ส.ศิวรักษ์” นักคิดน … อ่านเพิ่มเติม “ส.ศิวรักษ์”หนุน”เนติวิทย์”ล้มจุฬามหาวิทยาลัย