หมอตุลย์”ศิษย์เก่าจุฬาฯ” แนะ เนติวิทย์”ลาออก”จากม.จุฬาฯดีกว่า”ดันทุรัง”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ … อ่านเพิ่มเติม หมอตุลย์”ศิษย์เก่าจุฬาฯ” แนะ เนติวิทย์”ลาออก”จากม.จุฬาฯดีกว่า”ดันทุรัง”