วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง”พลังของคนรุ่นใหม่ของไม้ไกล้ฝั่ง? -นันทเดช เมฆสวัสดิ์

ในท๊่สุดการชุมนุมของคนอยากเลือกตั้ง ที่คุยว่าเป็นพลังของคนรุ่นใหม่
ก็ยุติลงอย่างหมดรูป ในตอนบ่ายวันนี้

เพราะผู้ที่ออกมาสนับสนุนส่วนใหญ่อยู่ในวัยเกินจะเป็นนิสิตนักศึกษากันแล้ว
เกือบ30%ของ คนรุ่นใหม่ท่ีอ้างนี้ อายุควรอยู่ในวัยอยู่บ้านเลี้ยงหลาน มากกว่ามาชุมนุม 
และยังมีพวกท่ีเคลื่อนไหวในนามของกลุ่มเสื้อแดงที่เห็นได้ชัดเจนอีกส่วนหนึ่งด้วย
ก็ขนาดที่ตำรวจรู้ว่าบ้านช่องอยู่ที่ไหน

เมื่อนิสิตนักศึกษาตัวจริง มองเห็นสภาพนี้แล้วก็ดูออกว่า นี่เป็นเวทีที่
แค่ยืมชื่อธรรมศาสตร์มาแอบอ้างเท่านั้นเอง “การชุมนุมจึงดูโดดเดียว แบบน่ารักๆ”
แกนนำบางคนยิ้มไม่ออก บางคนเป็นลมแบบตั้งใจ เพราะข้อหาทำลายทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ที่ทำห้าวไปตัดกุณแจประตูมหาวิทยาลัย แกมข้อหาขโมยไฟหลวงอีก
และ อีกหลายข้อหาท่ีตามมา เพราะคราวนี้น่าจะมีการดำเนินงานทางกฏหมายอย่างจริงจัง
จะอ่อนข้อให้อีกไม่ได้แล้ว

คงมีคนอยากถามว่าชุมนุมแบบนี้น่าจะเสียมากกว่าได้ แล้วมาชุมทำไม
ขอตอบ

(1) แพ้ในไทยแต่ไปชนะในเมืองนอก ซึ่งข่าวออกไปน่ากลัวมาก

(2) ฝึกหัดคนรุ่นใหม่ให้รู้จักทำมาหากิน  ส่วนคนรุ่นเก่า ก็ถึงฤดูทำมาหากินแล้ว
จะอยู่เฉยได้ไหง

และ (3) ทำแบบนี้อยากให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งออกไป เพราะ
เลือกไปฝ่ายรัฐบาลท่ีเป็นกลุ่มก้อนกว่าน่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ