วันพุธ 20 มิถุนายน 2018
  • :
  • :
Latest Update

Category: History

“ตรีศูล” ของทูลพระขวัญรัชกาลที่ ๕ ถวายพระจักรพรรดิฟรันซ์ โจเซฟ แห่งออสเตรีย

...

“NGOs” ..มิชชันนารีของ “จักรวรรดินิยมใหม่” – Devon Douglas-Browns

  จักรวรรดินิยมในสมัยก่อนนั้นใช้ มิชชันนารี...

ประกาศการชำระหลักฐานประวัติธงชาติไทย ชัดว่าไม่มีเรื่องธงช้างกลับหัวที่อุทัยธานี

– ประกาศการชำระหลักฐานประวัติธงชาติไทย … ค้...

ดร.บุญส่ง เลขะกุล ผู้รักป่า ตำนาน”นิยมไพรสมาคม”คันฉ่องส่องยุค”คณะราษฎร”

  ในแต่ละปี เป็นรอบร้อยปีของใครมากมาย...

the killing fields:การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดของศตวรรษที่ 20

ตำนานสังหารที่โลกไม่เคยลืม...

สยามในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙...

ช้างพระราชทานอันลือเลื่องในสมัยรัชกาลที่4 ถึง ลินคอล์น

ช้างพระราชทานอันลือเลื่องในสมัยรัชกาลที่4...

ในหลวงอานันท์ฯ และ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง

ค.ศ. ๑๙๔๐ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช...

ตำแหน่งสำคัญของเจ้าเมือง ผู้บริหารราชการในล้านนา

    “เจ้าหลวง” เป็นคำที่ใช้เรียกผู้นำสูงสุดที...

มะสะโอะ โทคิจิ – ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นในสมัยรัชกาลที่ ๕

ในสมัยรัชกาลที่ ๕...