วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

กองดุริยางค์ทหารเรือ เชิญชม บทเพลง”คนบนฟ้า” รัชกาลที่๙

กองดุริยางค์ทหารเรือ  เชิญชม บทเพลง”คนบนฟ้า” แสดงความอาลัย ในการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙
อำนวยการผลิต : พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์
ควบคุมการผลิต : นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์
Solo Piano : พันจ่าเอก ดามร เสนาะวาที
คำร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง : จ.อ.ปรัชญา ธรรมโชติ
ฃับร้อง : นักเรียนดุริยางค์หญิง ไหมแพร ศิริสาร
บันทึกเสียง : จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธ์ุ
ลำดับภาพ : จ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
ดำเนินการโดย : กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ”