วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

กำหนดประดับธงชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

“ครม.” อนุมัติแก้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มกำหนดประดับธงชาติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

มติ ครม 11 ก.ค. 60 ครม.อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักรพ.ศ.2529 ให้ยกเลิกการใช้และประดับธงชาติในวันที่ 5 พ.ค.วันฉัตรมงคล และให้เพิ่มเติมการกำหนดโอกาส และวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติดังนี้

1.วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 ก.ค.และวันที่ 29 ก.ค.รวม 2 วัน

2.วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 ก.ย.รวม 1 วัน ทั้งนี้วันพระราชทานธงชาติไทย เป็นวันที่กำหนดให้มีในปีนี้ เป็นปีแรก จึงกำหนดให้เป็นวันประดับธงชาติไทยขึ้น แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

3.กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีการกำหนดโอกาส และวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ จากเดิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เดิมให้ชักและประดับธงชาติวันที่ 5-6-7 ธ.ค.รวม 3 วัน แต่ปีนี้เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ให้ชักและประดับธงชาติวันที่ 5-6 ธ.ค.รวม 2 วัน