วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ขอเชิญ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และ ฟังเพลงบรรเลงบทเพลงของพ่อ รัชกาลที่๙

ขอเชิญ ฟังเพลง บรรเลงบทเพลงของพ่อ รัชกาลที่๙ ในศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น และ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐น. เป็นต้นไป


 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดรัชสมัยแล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่มีคุณค่ามีความหมายลึกซึ้งและเปี่ยมสุนทรียภาพ เพื่อพระราชทานความสุขแก่คนไทย อีกทั้งยังเป็นการขับกล่อมให้แก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ณ ลานพระราชวังดุสิต

 

การบรรเลงเพลงจะมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาบรรเลงเพลงให้ประชาชนได้รับชมกันจากวงดุริยางค์ ๓  เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และยังมีดุริยางค์ตำรวจมาร่วมสลับเปลี่ยนหมุนเวียนด้วย โดยจะจัดแสดงในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ผู้ที่มาชมการแสดงดนตรีสามารถจอดรถได้ที่สนามเสือป่า และสวนอัมพร ทั้งนี้สัปดาห์หน้าได้เลื่อนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติจากวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม เป็นวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเวลาเดียวกันด้วย

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องสักการะพระบรมรูปทรงม้าให้ประชาชนทุกคนนำไปสักการะ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐น. เป็นต้นไป วันละ ๗๐๐ ชุด ให้บริการที่เต๊นท์ฝั่งประตูสวนอัมพร โดยมีประชาชนต่างให้ความสนใจเข้ามาลงชื่อขอรับพานดอกไม้พระราชทานเป็นจำนวนมาก


และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงและทรงเข้าพระทัยถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยว่ายังคงรำลึกถึงพระองค์มิเสื่อมคลาย และมีความประสงค์จะทำสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเพื่อให้เกิดความสามัคคีในประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยการทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ที่อาคารรับรอง ๖๐๖ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง และเวลา๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. จะได้ย้ายมายังลานพระราชวังดุสิต