วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฟิลิปปินส์ ถูกตัดงบฯ เหลือ 660 บาท ข้อหาคุ้มครองโจร

ประธานาธิบดีดูเตอร์เต

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ลงคะแนน 119 ต่อ 32 เสียง ผ่านร่างงบประมาณประจำปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่กำลังสืบสวนโครงการทำสงครามกับยาเสพติดของประเทศ ให้เหลือ 1,000 เปโซ หรือประมาณ 660 บาทต่อปี

นายแพนตาเลออน อัลวาเรซ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่า “ไร้ประโยชน์” ขณะที่นักวิจารณ์ระบุว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าว เป็นการลงโทษคณะกรรมการฯ ที่ประท้วงนโยบายทำสงครามกับยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดรีโก ดูเตอร์เต ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนับพันราย

เท่าที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฟิลิปปินส์ ซึ่งกำลังติดตามกรณีการเสียชีวิตเหล่านี้ ได้ยื่นของบประมาณประจำปี 2018 เป็นเงิน 1.72 พันล้านเปโซ หรือ 1.13 พันล้านบาท แต่ถูกรัฐบาลเสนอให้ตัดลดลงครึ่งหนึ่ง และในการพิจารณาวาระที่สอง รัฐสภาได้ลงมติให้ตัดงบฯ เหลือ 1,000 เปโซ จากที่ได้อยู่ 749 ล้านเปโซในปี 2017

การทำสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ถูกนานาชาติวิจารณ์

นายอัลวาเรซ กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่า “หากต้องการปกป้องสิทธิของอาชญากร ก็ให้ไปของบประมาณจากอาชญากร”

ด้านนายเอ็กเซล แลกแมน ซึ่งต่อต้านการตัดลดงบประมาณกล่าวว่า ผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีในรัฐสภา “เหมือนกับได้ลงโทษประหาร ต่อองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและได้รับมอบหมายให้มีอำนาจอิสระ”

แม้ว่าญัตตินี้ยังต้องรอการลงคะแนนจากวุฒิสภาต่อไป แต่ผู้ที่คัดค้านกล่าวว่า มีแนวโน้มจะผ่าน เนื่องจากประธานาธิบดีดูเตอร์เต มีเสียงข้างมากในทั้งสองสภา