วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

คณะมนตรีการต่างประเทศสหภาพยุโรปลงมติรื้อฟื้นสัมพันธ์ทางการเมืองกับรัฐบาลไทยในทุกระดับ

 

วันที่ 11 ธ.ค. บุญธง ก่อมงคลกูล ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำเบลเยียม รายงานว่า คณะมนตรีการต่างประเทศ สหภาพยุโรป ได้ออกแถลงการณ์ข้อสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยดังนี้ ขอยืนยันถึงความสำคัญที่สหภาพยุโรป ยังคงคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อประเทศไทย คณะมนตรี ได้เรียกร้องให้มีการบูรณะกระบวนการประชาธิปไตยอย่างเร่งด่วนในประเทศไทยผ่านการเลือกตั้ง ที่น่าเชื่อถือและครอบคลุม รวมถึงเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน หลังจากการรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2557 ที่ได้มีการตัดสิทธิทางการเมือง และสิทธิพลเมือง รวมทั้งเสรีภาพอย่างสิ้นเชิง

 

แม้ในปัจจุบัน เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม ก็ยังคงถูกจำกัดอย่างมาก นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ยังคงต้องเผชิญกับการล่วงละเมิดทางศาล คณะมนตรีการต่างประเทศ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานดังกล่าว ที่จะต้องได้รับการบูรณาการให้ดีขึ้นในประเทศไทย

 

ข้อสรุปของคณะมนตรี ได้กล่าวถึงขั้นตอนต่างๆ ที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินการไปแล้วเป็นที่น่ายินดียิ่ง โดยเฉพาะคำแถลงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ว่า จะมีการเลือกตั้งทั่วไป ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่เอื้ออำนวยเหล่านี้ คณะมนตรีการต่างประเทศสหภาพยุโรป พิจารณาเห็นว่า ถึงเวลาที่เหมาะสมในการติดตามการมีส่วนร่วมทางการเมืองใหม่ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปกับประเทศไทย

 

คณะมนตรีฯ ได้ตัดสินใจลงมติให้มีดำเนินการติดต่อทางการเมืองในทุกระดับกับประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาในประเด็นที่มีความสำคัญร่วมกัน รวมถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน กับเส้นทางคืนสู่ประชาธิปไตย สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก จะใช้ประโยชน์จากช่องทางการติดต่อประสานงานดังกล่าว เพื่อยกประเด็นที่เกี่ยวข้องขึ้นเจรจา

 

คณะมนตรีฯ คาดหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งการปรับปรุงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน สหภาพยุโรป หวังว่า รัฐบาลไทยสามารถให้หลักประกันต่อบรรยากาศทางการเมืองที่พรรคฝ่ายค้าน และประชาชนสามารถแสดงออกทางการเมืองได้อย่างเสรี นอกจากนั้น ข้อสรุปของคณะมนตรีการต่างประเทศสหภาพยุโรป ยังได้ขอให้คณะกรรมาธิการยุโรป พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงเขตการค้าเสรี อียู-ไทย (FTA)