วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ความจริง!ทำไมจึงเกิดภาพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ พบกับ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

 

บางครั้งคนบางคนก็พยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะพวก ริเบอร์ร่าน ผมอยากจะอธิบายภาพนี้เป็นครั้งที่สามล้านกว่าอีกรอบว่า
ภาพนี้คือภาพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ กับ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ภาพนี้เป็นภาพจริงเป็นเหตุการณ์จริง จะเห็นด้านขวาจะมีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอยู่ด้วย

เวลานั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ เสด็จไปประทับรักษาพระองค์ที่อังกฤษ แต่ระหว่างการเดินทางก่อนถึงอังกฤษ ทรงแวะเยี่ยมประธานาธิบดีฮินเดนบวร์กแห่งเยอรมันที่ทรงคุ้นเคยกันมาก่อน แต่เวลานั้น ปธน.เยอรมันนั้นมีอายุมากแล้ว และยังป่วยอยู่ จึงให้นายกรัฐมนตรีหรือที่เยอรมันเรียกว่าตำแหน่ง chancellor ซึ่งเวลานั้นซึ่ง อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ จึงต้องออกมาต้อนรับอคันตุกะของประเทศอย่างเป็นทางการด้วยตัวเองแทนประธานาธิบดีฮินเดนบวร์ก
ดังนั้นช่วงเวลาของภาพนี้นั้นแปลกตรงไหน ฮิตเลอร์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี (chancellor) ในปี 1933 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงสละราชสมบัติ เมื่อปี1934 ดังนั้นภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี 1933 คือปีแรกที่ฮิตเลอร์ขึ้นนั่งตำแหน่ง และปีสุดท้ายก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงสละพระราชสมบัติในปี 1934
และเหตุการณ์นั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงแวะเยี่ยมประธานาธิบดีฮินเดนบวร์กแห่งเยอรมัน ไม่ใช่ไปเยี่ยม อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เพราะตามประวัติศาสตร์นั้นทรงไม่รู้จักกันกับ ฮิตเลอร์ มาก่อน แต่ ฮิตเลอร์ ต้องออกมารับแขกบ้านแขกเมืองโดยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนประธานาธิบดีฮินเดนบวร์กที่ชราและป่วยจนออกมารับแขกไม่ได้
และในเวลานั้น อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ยังไม่ใช่อาชญากรสงครามหรือผู้ที่ทำให้คนตายไปหลายสิบล้าน และเยอรมันกับไทยก็ยังคงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาตั้งแต่รัชสมัยพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 ที่ทรงส่งเจ้าฟ้าหลายพระองค์ไปศึกษาที่เยอรมัน หลังจากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ข้าราชบริพารในวังสมัยก่อนก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนการทหารที่เยอรมันกันมากมาย
จนถึงปี 1934 ประธานาธิบดีฮินเดนบวร์กถึงแก่อสัญกรรม ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงสละราชสมบัติ ฮิตเลอร์จึงรวบอำนาจเป็น ฟือเรอร์อุนด์ไรช์สคันซแลร์ (Führer und Reichskanzler ผู้นำและนายกรัฐมนตรีไรช์) และเวลานั้นฮิตเลอร์ก็ยังไม่ได้ก่อสงคราม และยังไม่มีการสถาปนาอาณาจักรไรช์ที่สาม จนกระทั่งในอีก 6 ปีต่อมาในปี 1939 สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเกิดขึ้น และตั้งแต่นั้นมา ฮิตเลอร์จึงถือว่าเป็นอาชญากรสงคราม
ผมหวังว่าท่านที่ไม่เข้าใจ คงจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของภาพนี้อย่างกระจ่างแจ้งครับ ว่าทำไมถึงเกิดภาพนี้ขึ้นมาส่วนพวกไอ้ชั่วบังอาจกล่าวเท็จใส่ร้ายพระองค์ท่านทั้งที่ตัวเองรู้เรื่องแล้ว ขอให้กรรมอันนี้ส่งผลให้พวกมันไม่มีความเจริญในแผ่นดินไทยไปตลอดกาล

ขอมูลจาก Pat Hemasuk