วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ความรักของปชช.ที่มีในหลวงรัชกาลที่ 9 เหนือกว่า”มูลค่า”ตัวเงิน

Last updated: 1 พฤศจิกายน 2560 | 00:30
ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ นักสถิติศาสตร์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิเคราะห์”คุณค่าสูงสุด”ในดวงใจไทยที่รักในหลวงรัชกาลที่ 9 เหนือกว่า”มูลค่า”ตัวเลขเงินงบประมาณ 90 ล้านดอลล่าร์

1. ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 90 ล้านดอลล่าร์, แต่ถ้าไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, จะมีใครหลอมรวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียว ดวงใจของไทยทั้งชาติ

2. ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 90 ล้านดอลล่าร์, แต่ถ้าไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, เราจะสร้างพระเมรุมาศอันงดงามสมพระเกียรติด้วยฝีมือช่างและศิลปินระดับครูอันหาไม่ได้ที่ใดในโลกที่เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น

3. ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 90 ล้านดอลล่าร์, แต่ถ้าไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, จะทำให้คนไทยกว่า 19 ล้านคนออกจากบ้านมาต่อแถวยาวนานรอคอยแปดถึงเก้าชั่วโมงหรือมากกว่าสามวันบนท้องถนนในฤดูมรสุุม เพื่อจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เขาเหล่านั้นต้องการให้พระองค์ได้ทรงทราบว่าเขาเป็นใคร หรือ อยากเพียงแค่มาถวายบังคมแด่พระองค์ที่เขารักยิ่งหัวใจเป็นครั้งสุดท้าย

4. ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 90 ล้านดอลล่าร์, แต่ถ้าไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, จะทำให้คนมากกว่าสองล้านคนออกมาเป็นอาสาสมัครทำงานเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีพระบรมศพมานับปี คนเหล่านี้จะทำงานจิตอาสายาวนานเช่นนั้นได้อย่างไรหากปราศจากซึ่งศรัทธาและความรัก ใครสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้ได้บ้าง

5. ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 90 ล้านดอลล่าร์, แต่ถ้าไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, จะทำให้คนไทยกว่า 65 ล้านคนแต่งชุดดำไว้ทุกข์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินของพวกเขามามากกว่าปีได้

6. ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 90 ล้านดอลล่าร์, แต่ถ้าไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, จะทำให้มีผู้นำประเทศและพระราชวงศ์จากมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกเสด็จและมาร่วมงานได้อย่างไร

7. ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 90 ล้านดอลล่าร์, แต่ถ้าไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, จะทำให้ประเทศไทยได้มูลค่าสื่อมหาศาลไปทั่วโลกได้อย่างไร

8. ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 90 ล้านดอลล่าร์, แต่ถ้าไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, จะอนุรักษ์และสืบสานส่งต่อศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดอ่อนเก่าแก่ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปได้อย่างไร

9. ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 90 ล้านดอลล่าร์, ไม่อาจจะเปรียบเทียบได้กับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงอุทิศพระองค์ ทรงงานหนัก และปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามมากว่า 70 ปีแห่งรัชสมัย จะทำอย่างไรถึงจะสำแดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในความรักและความปรารถนาดีที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

10. ถึงแม้จะไม่มี เงินงบประมาณแผ่นดิน 90 ล้านดอลล่าร์, เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถร่วมแรงร่วมใจจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพที่ดีที่สุดเพื่อพระองค์ มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก และเป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ และทรงครองหัวใจไทยทั้งชาติ ตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สถิตในดวงใจนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)