วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

คำผวน-ควรพร่ำ. : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

คำผวน-ควรพร่ำ

คำผวน ควรพร่ำ เป็นคำผวน
ชวนสาว ชาวสวน ไปชวนสาว
แสงดาว สาวแดง เพียงแสงดาว
สาวรวย สวยราว เจ้าสาวรวย

คลายเส้น เคล้นสาย ค่อยคลายเส้น
เล่นหวย รวยเห็น เพราะเล่นหวย
อำนวย อวยนำ ให้อำนวย
ช่วยได้ ใช่ด้วย แค่ช่วยใด

ย่าปู่ อยู่ป่า ทั้งย่าปู่
ครูใหญ่ ใครอยู่ กับครูใหญ่
คนไทย ใครทน เท่าคนไทย
ไตวาย ตายไว เพราะไตวาย

ฟ้าหม่น ฝนมา จึงฟ้าหม่น
หล่นหาย หลายหน แล้วหล่นหาย
รอยทราย รายซอย เป็นรอยทราย
หมายตา หมาตาย ต้องหมายตา

บางคน บ่นคราง แต่บางคน
ฝนห่า ฝ่าหน กลางฝนห่า
ต้องปา ตาป้อง ก็ต้องปา
ท่าน้ำ ทำนา ที่ท่าน้ำ

ย้ำคืน ยืนคำ ไม่ย้ำคืน
รื่นฉ่ำ ล้ำชื่น ระรื่นฉ่ำ
กฎนำ กำหนด เป็นกฎนำ
คำไทย ใครทำ หนอคำไทย !

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536 กวีรางวัลซีไรต์ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ