วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

จมูกเล็กหัก จมักเล็กหก จมกเล็กหุก !! พระราชดำรัสที่ ร.๘ ทรงหยอกล้อ ร.๙

จมูกเล็กหัก จมักเล็กหก จมกเล็กหุก !! พระราชดำรัสที่ ร.๘ ทรงหยอกล้อ ร.๙ สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ ๒ พระมหากษัตริย์ในดวงใจ !!

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชนั้นสมัยที่ยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงมีความสนิทสนมกับพระเชษฐา หรือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เป็นอย่างมาก ซึ่งวันนี้ เราได้อัญเชิญบทความจากหนังสือ เจ้านายเล็ก ๆ -ยุวกษัตริย์ พระนิพนธ์โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาให้ได้อ่านกัน

โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงสมัยเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ในหลวง ร.๘ ทรงชอบล้อในหลวงร.๙ ว่า “จมูกเล็กหัก จมักเล็กหก จมกเล็กหุก ฮู ๆๆ”ซึ่งทำให้ในหลวง ร.๙ ทรงกริ้ว และนำเรื่องนี้ไปทูลสมเด็จย่าจนสมเด็จย่าบอกว่า “ให้หาอะไรไปล้อบ้างซิ เช่นที่นิ้วก้อยพระองค์ชายทรงมีร่องที่ปลายนิ้วข้างหนึ่งซึ่งทำให้ดูเหมือนมีติ่งอยู่”แต่เมื่อในหลวง ร.๙ เอาไปล้อ ในหลวง ร.๘ กลับไม่ทรงกริ้วแต่อย่างใด

“เมื่อไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ใหม่ ๆเราจะพูดภาษาไทยด้วยกัน เมื่อพูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่องแล้วพี่น้องทั้งสามคนจะพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยกันแต่จะพูดภาษาไทยกับแม่เสมอไปเมื่อข้าพเจ้าไปกราบทูลสัมภาษณ์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๐ ทรงเล่าขึ้นมาเองว่า คงเป็นเมื่อไปถึงโลซานน์ใหม่ ๆพระองค์ชายชอบล้อว่า จมูกเล็กหัก จมักเล็กหก จมกเล็กหุก ฮูๆๆ ทรงเล่าว่า รำคาญและโกรธ จึงไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็แนะนำให้หาอะไรไปล้อบ้างซิ เช่นที่นิ้วก้อยพระองค์ชายทรงมีร่องที่ปลายนิ้วข้างหนึ่งซึ่งทำให้ดูเหมือนมีติ่งอยู่ไม่มีใครจำได้ว่าเป็นมาแต่กำเนิดหรือมาเป็นเอาภายหลังพระองค์เล็กพยายามเอาเรื่องนี้ไปล้อแต่พระองค์ชายไม่รู้สึกกระทบกระเทือนแต่อย่างไรเลย”

พระองค์ทรงมีความอยากเอาคืนเบาๆแต่พระเชษฐากลับไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลย ช่างน่ารักจริงๆอ่านแล้วก็ยิ้มตามกับความน่ารักเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

อ้างอิงข้อมูลจาก – หนังสือ เจ้านายเล็ก ๆ-ยุวกษัตริย์ พระนิพนธ์โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์