วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

จริงหรือ? ไทยติดอันดับ 7 ประชากรไม่รู้เรื่องรู้ราว (Ignorance) มากที่สุดในโลก!!

ไทยติดอันดับ 7 ประชากรไม่รู้เรื่องรู้ราว มากที่สุดในโลก!! โดยวัดจากคำถามเรื่องรอบตัวในประเทศ (แก้ไข, สถิติ)
Ipsos MORI บริษัทชื่อดังด้านการตลาดและการจัดทำผลสำรวจสัญชาติอังกฤษ ได้จัดทำ Ignorant Index ประจำปี 2016 หรือ “”ดัชนีความไม่รู้เรื่องรู้ราว”ของแต่ละประเทศทั่วโลก ผลออกมาไทยติดอันดับ 7 !!

ผลสอบถามประชาชนอายุระหว่าง 16- 24 ปี จาก 40 ประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 27,000 คน ได้ทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในประเทศของตนเอง ซึ่งเป็นคำภามในหลายๆด้าน อาทิจำนวนประชากรในประเทศ ระบบสวัสดิการ ไปจนถึงจำนวนมุสลิมที่อยู่ในประเทศ และนำคะแนนมาทำดัชนีดังกล่าว ผลออกมาค่อนข้างน่าแปลกใจ

ประเทศที่มีประชากรไม่รู้เรื่องมากที่สุดในโลกใน 10 อันดับแรกพบว่า มีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศมหาอำนาจ และประเทศที่เป็นและไม่เป็นประชาธิปไตย

10 อันดับแรก ประเทศที่มีประชากรไม่รู้เรื่องมากที่สุดในโลก

1. อินเดีย

2. จีน

3. ไต้หวัน

4. แอฟริกาใต้

5. สหรัฐอเมริกา

6. บราซิล

7. ไทย

8. สิงคโปร์

9. ตุรกี

10. อินโดนีเซีย

 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างแต่ละประเทศทาง Ipsos MORI พบว่าประเทศส่วนมากคิดว่าประเทศตัวเองนมีมุสลิมมากกว่าที่มีอยู่จริง

และทุกประเทศคิดว่าคนในประเทศตัวเองมีความสุขน้อยกว่าส่วนทางจากผลสำรวจที่ได้มา และส่วนมาก็ยอมรับเรื่องเพศเดียวกัน การทำแท้ง และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน

สำหรับประเทศที่มีระดับความรู้เรื่องมากที่สุด หรือรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวในประเทศตัวเองมากที่สุดก็คือ เธอร์แลนด์ ตามมาด้วยอังกฤษ เกาหลีใต้ สาธารณรัฐเช็ก มาเลเซีย ออสเตรเลีย เยอรมนี อิตาลี นอร์เวย์ และสวีเดน

ขอบคุณข้อมูลจาก ipsos-mori