วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

“จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”สมัครได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

การลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ ในวันแรก (1 กันยายน 2560) มีผู้มาลงทะเบียนสมัครเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนจิตอาสาเดิมเคยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และจะมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้อีก เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สรุปยอดรวมการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจในวันนี้
ในประเทศ 71,051 คน แบ่งเป็น
-ที่สนามเสือป่า 2,781 คน
-ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร 4,602 คน
-ที่ว่าการอำเภอในต่างจังหวัด 76 จังหวัด 63,668 คน
ในต่างประเทศ 99 คน

 

 

 

ภาพบรรยากาศในการลงทะเบียน ที่อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า และห้อง Call Center 1510 และ 1511