วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

จุดยืนสมาคมนิสิตเก่าจุฬา หนุนฝ่ายบริหารปลดเนติวิทย์

 

“สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ” แสดงจุดยืน ออกโรงหนุนฝ่ายบริหารจุฬาฯ ทำถูกต้องแล้ว กรณีปลด “เนติวิทย์” ย้ำต้องร่วมกันรักษาระเบียบวินัย ชื่อเสียง ประเพณีปฏิบัติในพิธีถวายสัตย์

กรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งหนังสือปลด “นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล” ในฐานะประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมพวก พ้นจากตำแหน่ง สืบเนื่องจากในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ได้เกิดเหตุชุลมุน จนถูกตัดคะแนนความประพฤติไปคนละ 25 คะแนน จนนายเนติวิทย์ได้โกนหัวประท้วง เพราะไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว กลายเป็นที่วิจารณ์ไปทั่วสังคม กระทั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องออกแถลงการณ์ยืนยันว่าทำตามระเบียบอย่างถูกต้อง ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนิสิตชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา และคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบที่มีใช้บังคับอยู่แล้ว และได้พิจารณาลงโทษทางวินัยนิสิตด้วยการตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์ จนเป็นผลทำให้นิสิตดังกล่าวบางคนที่มีสถานะเป็นสมาชิกสภานิสิต ขาดคุณสมบัติจนพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสภานิสิตนั้น สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โดยกรรมการอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของนิสิตเก่าทุกคณะ ทุกภูมิภาค ได้รับทราบข้อเท็จจริงและเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่รอบคอบ เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จึงขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ขอเป็นกำลังใจให้ฝ่ายบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแก้ปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนนี้ เพื่อร่วมกันรักษาชื่อเสียง ขนบธรรมเนียมประเพณี และระเบียบวินัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป” นายสหรัฐ กล่าว