วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

จุดเริ่มต้น บ้านป่าแหว่งจังหวัดเชียงใหม่ – เทอดชัย โชติพันธุ์

 

 

บุญชู ตรีทอง อดีต สส.ลำปาง อดีต รมต.ทบวงมหาวิทยาลัย, อดีต รมช.กระทรวงการคลัง โพสท์แสดงความเห็นเรื่อง ‘ป่าแหว่ง’ไว้ดังนี้ครับ

“ผมสงบเสงี่ยมเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น ไม่ประสงค์ข้องแวะคนทำผิดกฎหมายมาแต่เริ่มแรก อยากให้ความถูกผิดเป็นไปตามครรลองแต่ในฐานะที่เคยกำกับดูแลที่ราชพัสดุ เมื่อมาพบแผนงานที่ลึกล้ำตามแผนภาพวันนี้เห็นว่าน่าจะผิดกฎหมายใหญ่หลวงเป็นแน่แท้ นอกจากผิด พรบ.ว่าด้วยที่ราชพัสดุแล้วยังผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะ

๑. อดีต ผบ.ทบ.ที่อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรมนำไปใช้งาน ไม่มีอำนาจหน้าที่ยกที่ราชพัสดุให้หน่วยงานใด หากหน่วยงานที่ตนบังคับบัญชาไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ต้องแจ้งกระทรวงการคลังว่า ตามที่กระทรวงยุติธรรมขอมานั้น ทบ.ไม่ขัดข้อง

๒.กระทรวงยุติธรรมโดยปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือ รมว.ยุติธรรม ต้องขออนุญาตใช้ทีราชพัสดุจากกระทรวงการคลัง ( ไม่ใช่หน้าที่ประธานศาลฎีกา เพราะท่านเป็นประมุขฝ่ายตุลาการ นี่เป็นงานบริหาร จึงเป็นการทำงานระดับรัฐมนตรีเท่านั้น โปรดเข้าใจ อย่าเอาฝ่ายบริหารไปปะปนกับฝ่ายตุลาการ ) และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ไปด้วย

๓. เนื่องจากต้องการสร้างบ้านพักอาศัย จึงต้องส่งแบบแปลนให้กระทรวงการคลัง และเนื่องจากที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวน อุดมสมบูรณ์ มีลำรางธรรมชาติ กระทรวงการคลังจึงต้องสอบถามว่าผ่านความเห็นชอบกรมป่าไม้,คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมหรือไม่, ได้ทำประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นทีและผ่านความเห็นชอบ ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ.๒๕๓๕ หรือไม่ ..”

อ่านแล้วก็รู้สึกเห็นด้วยกับคุณบุญชูนะครับ ว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการแล้ว ไม่ว่าจะโดยเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่อย่างไร อดีต ผบ.ทบ. อดีต ปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีต รมต.ยุติธรรม ตลอดจนตัวละครอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้น มีใครกันบ้าง คงต้องลำดับความเป็นมาของเรื่องนี้ให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มติดตามข่าวทราบสักหน่อย จะได้ปะติดปะต่อเรื่องถูก ก่อนจะออกไปร่วมขบวนแสดงพลั

เรื่องมันเริ่มอย่างนี้ครับพี่น้อง

ก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ พื้นที่ตรงนั้น ๒๓,๗๘๗ ไร่ เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
พ.ศ.๒๕๐๐ กรมธนารักษ์ให้กองทัพภาคที่๓ ใช้เป็นพื้นที่ฝึกของทหาร ทหารบกดูแลอยู่๔๐ปีครับ ๔๐ปีนี่ป่าคงคืนสภาพเดิมแล้ว แต่การขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุยังคงอยู่นะครับ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ อธิบดีผู้พิพากษาภาค๕ ขอแบ่งพื้นที่ ๑๐๖ไร่เพื่อสร้างบ้านพัก แต่ไม่ได้รับคำตอบจาก ทบ.
พ.ศ.๒๕๔๒ ทหารยังไม่ยอมให้ใช้พื้นที่นะครับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ขอให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค๕ ยืนยันการขอใช้ที่ดิน

พ.ศ.๒๕๔๖ อธิบดีผู้พิพากษาภาค๕ ทำหนังสือยืนยันขอใช้ที่ดิน ขณะนั้น ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีและ ผบ.ทบ.ชื่อ พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
พอ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จึงได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่ขัดข้อง

พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อทหารไม่ขัดข้อง สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งใน พ.ศ.นั้นปลัดกระทรวงยุติธรรม ชื่อ “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” (แล้วต่อด้วย “จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ”จนถึง พ.ศ.๒๕๔๙) จึงทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอใช้ที่ดิน ๑๔๗ไร่ ๓งาน ๔๑ ตารางวา

พ.ศ.๒๕๔๙ จังหวัดเชียงใหม่และกรมธนารักษ์ อนุญาตให้สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ที่ดินตามที่ขอ

พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อนุมัติงบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อจัดสร้างที่ทำการศาลอุทธรณ์และบ้านพักตุลาการ ๓ โครงการ

สรุปว่ารัฐบาลพี่ชายอนุมัติโครงการ รัฐบาลน้องสาวอนุมัติงบประมาณ ก็ชาวเชียงใหม่ทั้งสองคนแหละครับ

-๘ กันยายน ๒๕๕๗ เริ่มลงมือก่อสร้าง โครงการที่ ๑โดย บจก.พี.เอ็น.เอส.ไชน์ เป็นผู้รับจ้างและ บจก.เอ็นจิเนียริ่งดีไซน์ คอนซัลแตนท์เป็นผู้คุมงาน
พ.ศ.๒๕๕๘ เริ่มมีเสียงคัดค้าน แต่ไม่เกิดกระแส
พ.ศ.๒๕๕๙ อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค๕ ได้แถลงชี้แจงความโปร่งใสในการก่อสร้าง
พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการแรก อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค๕ แล้วเสร็จ
พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการ๒ และ ๓ ก่อสร้างไปแล้วมากกว่า ๘๔% กำหนดเสร็จในปีนี้
มี.ค.๒๕๖๑ เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแร
เม.ย.๒๕๖๑ ชาวเชียงใหม่ชุมนุมกดดันรัฐบาล

สนับสนุนคุณบุญชูครับ เห็นด้วยกับชาวเชียงใหม่ แต่ก็เห็นใจรัฐบาลเหมือนกัน การรื้อบ้านพักที่สร้างไปแล้ว มันก็ผิดกฎหมาย ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายนะครับ อยากรื้อก็รื้อไม่ได้ ของหลวงนี่เสียหายก็ต้องมีผู้รับผิดชอบครับ ใครจะต้องรับผิดชอบก็ต้องไปไล่เบี้ยดูเอาละครับว่า ใครทำอะไรไปโดยตัวเองไม่มีอำนาจหรือเปล่า ทำผิดกฎหมายข้ามขั้นตอนข้อไหนบ้างที่ทำให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ ก็ให้มารับผิดชอบทางแพ่งกันไป

งานนี้ฝ่ายตุลาการสงบเสงี่ยมมาตลอด โดยพยายามชี้แจงว่าไม่ขอเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชน การตัดสินใจใดๆแล้วแต่ฝ่ายบริหารคือรัฐบาล อันที่จริงเรื่องนี้ฝ่ายตุลาการไม่ได้เกี่ยวข้องมาแต่แรก เพราะเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร คือ ปลัดกระทรวง และ รมต.กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินการมาแต่ต้น แต่ดูเหมือนมีการสร้างกระแสให้พุ่งเป้าไปที่ฝ่ายตุลาการ น่าคิดนะครับว่า เจตนาจะลดทอนความน่าเชื่อถือของอำนาจตุลาการหรือไม่

ผู้ออกมาร่วมชุมนุมโดยบริสุทธิ์ใจมีเยอะครับ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรอก แต่การเมืองมายุ่งด้วยเต็มๆเชียวแหละ

ต้องติดตามต่อไปครับ หมากรุกกระดานนี้ผู้เล่นต้องใช้สมองหนักหน่อย ผู้ดูข้างกระดานอย่างเราจะดูให้สนุกต้องอ่านใจผู้เล่นทั้งสองฝ่ายด้วยว่าวางแผนกันอย่างไร จะแก้เกมกันอย่างไร

ขณะนี้ฝ่ายหนึ่งแหย่เบี้ยให้ม้าอีกฝ่ายกิน ถ้าม้ากินเบี้ยอาจโดนหมากตัวอื่นที่ผูกเบี้ยอยู่เล่นงานเอา หรือ อาจเสียกระบวนหมากทั้งกระดาน ถ้าปล่อยม้าอยู่เฉยๆก็อาจโดนเบี้ยไล่เอาอีก ทำไงดีล่ะครับ ม้าก็มีตาเดินรุกฆาตอยู่เหมือนกันนะครับ ขุนฝ่ายตรงข้ามยังไม่จนหรอกแต่ หมากตัวรองๆอาจถึงโดนกิน

ยังไม่ออกความเห็นละครับ คนดูข้างกระดาน นั่งหุบปากดูดีกว่า ดูว่าฝ่ายที่เดินม้าจะแก้เกมยังไง

อย่าเพิ่งล้มกระดานก็แล้วกั