วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

‘จุฬาราชมนตรี’ผู้นำมุสลิม เตือนผู้วิจารณ์ความเชื่อศาสนาอื่น ขัดคำสอนอัลกุรอาน

จุฬาราชมนตรี” กล่าวเตือนคนทำตัวเป็นผู้รู้ทั้งหลายที่ออกมาบริภาษและวิจารณ์ความเชื่อศาสนาอื่น ชี้ ขัดแย้งหลักคำสอนในอัลกุรอาน ซ้ำ จะนำไปสู่ความแตกแยกในสังคม

 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวชี้แจงและข้อเตือนสติต่อการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม ด้วยการบริภาษความเชื่อของเพื่อนต่างศาสนิกในสังคมไทย ว่า เป็นเรื่องที่ไม่สบายใจเพราะมีผู้ที่ตั้งตัวเป็นผู้รู้ศาสนา พูดในเชิงวิพากษ์หรือบริภาษศาสนาอื่น ทำไมอิสลามถึงก้าวร้าวเช่นนั้น ซึ่งความจริงอิสลามห้ามการบริภาษผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในอัลกุรอานว่า

 

“สูเจ้าอย่าได้บริภาษกลุ่มผู้คนที่เรียกร้องสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะฮ์ เพราะเขาจะกลับมาบริภาษอัลเลาะฮ์ จึงอยากจะขอเตือนผู้รู้ หรือผู้ที่ทำตัวเป็นผู้รู้ศาสนา นักบรรยาย นักเผยแพร่ ให้ระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้เพราะจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคม และที่สำคัญขัดแย้งกับหลักคำสอนในอัลกุรอานที่ห้ามบริภาษหรือวิจารณ์ศาสนาอื่น”

 

นายอาศิส กล่าวเพิ่มเติมว่า การเผยแพร่อิสลามในประเทศไทยนั้น จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ให้ความเคารพและให้เกียรติคนอื่น จึงทำความเข้าใจกับพี่น้องโดยทั่วไปว่า สิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่บางคนทำไปไม่ใช่หลักคำสอนของอิสลาม แต่เป็นการฝ่าฝืนคำสอนของอิสลาม และขอฝากไปยังนักวิชาการที่พูดตามสื่อต่างๆ ในขณะนี้ จงระมัดระวัง ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักคำสอนของอัลกุรอาน เพราะคำพูดของท่านเพียงไม่กี่ประโยคอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียแก่อิสลามและมุสลิมในประเทศไทย จะนำไปสู่ความแตกแยก อัลกุรอานได้สอนอยู่แล้วว่า ให้การเรียกร้องเชิญชวนเข้าอิสลามด้วยวิทยปัญญา

 

“การเผยแผ่ศาสนาอิสลามในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสังคมไทยนั้น จะต้องมีความรอบคอบ สุขุม เคารพต่อคนอื่นและศาสนาอื่น หวังว่าจะเป็นข้อเสนอ คำเตือนและคำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายเพื่อให้เก็บไปคิดให้เดินตามแนวทาวที่อิสลามสอน ต้องเชิญชวนด้วยวิทยปัญญาและคำสอนอันดีงาม ไม่ใช่การบริภาษ ไม่ใช่ไปกล่าวร้าย อันจะนำไปสู่การตอบโต้ และมีความแตกแยกอย่างใหญ่หลวงทางสังคม จึงขอให้ตระหนักในความสำคัญความร้ายแรงของเรื่องนี้ด้วย”