วันจันทร์ 15 เมษายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

จุฬาฯ จัด “งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ๒๐ กันยายนนี้ที่หอประชุมจุฬาฯ

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”  ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  ณ หอประชุมจุฬาฯ  เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาฯ ระหว่างปี ๒๕๐๐ –  ๒๕๑๖  เชิญชมการแสดงดนตรีของวงดนตรีซียู แบนด์ และวงดนตรีพี่เก่า พร้อมนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ร่วมขับขานบทเพลงไพเราะมากมาย 

          ผู้สนใจเข้าชมฟรี  และเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในวันงาน หรือบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “สมทบทุนอานันทมหิดล  วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”  บัญชีเลขที่ ๐๔๕-๒-๙๘๑๓๙-๙  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร.๐-๒๒๑๘-๓๓๖๔-๖ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๗๐๕๒  ต่อ  ๓๐๕

          “งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี”  เป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีที่กำหนดไว้ในปฏิทินกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  “วันทรงดนตรี” ที่จุฬาฯ มีที่มาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นิสิตจุฬาฯ จำนวน ๔,๐๐๐ คน เข้าเฝ้าฯ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ซี่งประสูติในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับสั่งกับนายสันทัด  ตัณฑนันทน์ หัวหน้าวงดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาฯ ในเวลานั้น ว่าจะนำวงลายครามมาบรรเลงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น “วันทรงดนตรี” จึงได้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๑ ณ หอประชุมจุฬาฯ  ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เสด็จฯทรงร่วมงาน “วันทรงดนตรี” รวมแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯมาทรงดนตรีที่จุฬาฯจำนวน ๑๕ ครั้ง  โดยเสด็จฯมาทรงดนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๑๖ เป็นปีสุดท้าย

บรรยากาศของงานวันทรงดนตรีเป็นไปอย่างคึกคัก  มีนิสิตทุกชั้นปีมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก   โดยนิสิตเฝ้ารับเสด็จฯ ตั้งแต่บริเวณหน้าประตูจุฬาฯ  เรื่อยไปจนถึงหอประชุมจุฬาฯ นอกจากจะทรงดนตรีแล้ว  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังได้พระราชทานข้อคิดแก่นิสิตจุฬาฯ  ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง ภายในงานมีการรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนอานันทมหิดลด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี ในวันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน