วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ชมภาพ”สมเด็จพระเทพฯ”เสด็จพระราชดำเนิน ตรวจการก่อสร้างพระเมรุมาศ

 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ น. เฟสบุ๊ก “ดร.เดชา ครุฑทิน” ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้..

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ

 

 

 

 

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอบคุณ ดร.เดชา ครุฑทิน