วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ช่างหัวผู้ใหญ่! สภานิสิตจุฬาฯออกประกาศไม่ยอมรับคำสั่งจุฬาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานช่วงค่ำวันที่ 31 สิงหาคม สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ไม่ยอมรับคำสั่งปลด นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล พร้อมด้วยนิสิตคนอื่นๆ รวม 5 ราย ออกจากการเป็นสมาชิกสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 4929/2560 เรื่อง ให้สมาชิกสภานิสิตสามัญพ้นจากตำแหน่ง กรณีที่สมาชิกสภานิสิตสามัญถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิตจำนวน 25 คะแนน ในข้อกล่าวหาที่ว่าสมาชิกสภานิสิตสามัญกลุ่มนี้ได้ประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ตามคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 4928/2560

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันมาจากการเลือกตั้งของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงจุดยืนไม่ยอมรับคำสั่งทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว และขอเรียกร้องให้คณะกรรมการชี้แจงกระบวนการพิจารณาและข้อกล่าวหาอย่างชัดเจนแก่นิสิตที่ถูกสอบสวน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตที่ถูกสอบสวนได้มีระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ในชั้นของการอุทธรณ์ต่อไป

นอกจากนี้ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังขอแสดงความกังวลต่อกระบวนการสอบสวนทางวินัยกับอาจารย์ที่เข้าไปทำร้ายร่างกายนิสิตที่ไม่มีความคืบหน้าออกมาแต่อย่างใด ให้เกิดความเป็นธรรมต่อนิสิตที่ถูกกระทำความรุนแรงด้วย

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 สิงหาคม พ.ศ.2560

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

จุฬาฯปลดยกแผง! ‘เนติวิทย์’ ออกจากตำแหน่งประธาน-พร้อม4สมาชิกสภานิสิตแล้ว