วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

“ญี่ปุ่น” เกณฑ์ผู้หญิงเป็นทหารมากขึ้น

ด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในแถบทะเลจีนใต้ ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจำเป็นต้องเรียกพลเรือนเข้ามาประจำการเป็นทหารมากขึ้น แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จำนวนประชากรในญี่ปุ่นกลับลดน้อยลง จึงจำเป็นต้องหากำลังพลมาเพิ่ม และเป็นที่มาของการเกณท์ผู้หญิงเข้ามารับใช้ชาติมากขึ้น

ก่อนที่จะมีการเกณท์ผู้หญิงมาเป็นทหารนั้น ทางการญี่ปุ่นเพิ่งขยายเกณท์การรับสมัครจากคนหนุ่มสาวที่อายุไม่เกิน 27 ปี แต่ตอนนี้ถูกขยายไปเป็นอายุ 18 ถึง 32 ปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนทหาร 8 แสนนาย ที่ทางกองทัพต้องการ จึงจำเป็นต้องหันไปหาผู้หญิงมาทดแทน