วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ดร.อาทิตย์หนุนตะเพิดเนติวิทย์พ้นจุฬาฯ

2 ก.ย.60 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แชร์โพสต์ที่เกี่ยวกับประเด็นกรณี นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล อดีต ประธานสภานิสิตฯ โกนหัวประท้วงจุฬา

โดย ดร.อาทิตย์ ระบุข้อความว่า นักศึกษาไม่ประพฤติปฏิบัติและไม่ยินดีปฏิบัติตามระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมประเพณีของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญในแนวทางการศึกษาของสถาบัน แสดงว่านักศึกษาไม่ประสงค์ที่จะศึกษาที่สถาบันนี้แล้ว สถาบันมีสิทธิให้ออกจากการเป็นนักศึกษาของสถาบันนั้นได้