วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

“ถึงเวลาที่คนไทยจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕″

โดย  เทิดราชเทียมธรรม

14 เมษายน “หมุดคณะราษฎร”ฝังไว้ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าถูกถอดหายไปและเอาหมุดใหม่มาแทน “ลูกหลาน”ของ”คณะราษฎร”ออกมาทวงถามหมุดที่หายไป ในทางกลับกันถ้าอย่างนั้น !!!

ทำไม???

ถึงไม่ถามความรู้สึกของพระบรมวงศานุวงค์ใน”พระราชวงศ์จักรี”ดูบ้าง??? ว่าเมื่อครั้งที่”คณะราษฎร”ได้ทำแถลงการณ์โจมตี”พระราชวงศ์จักรี”อย่างเกินจริงเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการ “รัฐประหาร”เพื่อยึดอำนาจของตนเองนั้นชอบธรรมหรือไม่??

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475  มีข้อถกเถียงกันเสมอมาว่าเป็นแค่”รัฐประหาร”หรือ”การปฏิวัติ”หรือที่”คณะราษฎร”เรียกว่า”การอภิวัฒน์”

“การรัฐประหาร”คือการเข้ายึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากผู้มีอำนาจรัฐอยู่เดิมมาสู่ผู้มีอำนาจรัฐคนใหม่หรือคณะใหม่!!!!

“การปฏิวัติ”คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอำนาจทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนั่นหมายความว่า “คนส่วนใหญ่”ในสังคมเห็นพ้องต้องกันในการเปลี่ยนแปลงนั้น

“อภิวัฒน์”แปลว่า”ความเจริญ”ซึ่ง”คณะราษฎร”เลี่ยงที่จะไม่ใช้คำว่าปฏิวัติมาใช้คำว่าอภิวัฒน์แทนในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา 2475

มาดูข้อเท็จจริงว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 2475 เป็นอะไรกันแน่???

“คณะราษฎร”ประกอบด้วยคณะบุคคลที่เป็นทหารและพลเรือนจำนวนหนึ่งเข้าทำ”การยึดอำนาจ”จาก”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7″

คนไทยส่วนใหญ่อย่าว่าแต่”เห็นชอบ”เลยแม้แต่”รู้เห็น”ก็ไม่ได้รู้เห็นด้วยเพราะ”การยึดอำนาจ”ครั้งนั้นกระทำด้วยความฉับพลัน ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยการเข้า”ควบคุมสถานที่สำคัญ”และ”จับตัวประกัน”ซึ่งเป็น”พระบรมวงศานุวงค์”ที่คุมอำนาจอยู่ในขณะนั้นเพื่อบีบบังคับให้”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7″ยินยอม!!! และหลังจากนั้นแม้จะมีแถลงการณ์ออกมาสวยหรูอย่างไร แต่ก็เกิดการ”ช่วงชิงอำนาจ”กันเองใน”หมู่คณะราษฎร”จนถึงขนาดฆ่า จับขังคุกและเนรเทศ!!!

การเปลี่ยนแปลงการปกครองของ”คณะราษฎร”ได้สร้างประชาธิปไตยขึ้นมาจริงหรือไม่???และนำความเจริญมาสู่ประเทศไทยจริงหรือไม่???

25 ปีที่”คณะราษฎร”ครองอำนาจอยู่นั้น “จอมพลป.พิบูลสงคราม”เป็นนายกรัฐมนตรียาวนานถึง 15 ปี “พระยาพหลพลพยุหเสนาเสนา” 5 ปี “นายควง อภัยวงศ์”1 ปี 179 วัน นายปรีดี พนมยงค์” 152 วัน”นายทวี บุณยเกตุ” 46 วัน “พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์” 1 ปี 77 วัน “มรว.เสนีย์ ปราโมช” 136 วัน(ยุคแรก) มี 2 คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ”คณะราษฎร”ก็คือ”มรว.เสนีย์ ปราโมช”กับ”นายทวี บุณยเกตุ”ซึ่งเข้ามาเป็นนายกฯเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศหลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้ไทยรอดพ้นรอดพ้นจากการเป็นประเทศแพ้สงคราม!!!!

85 ปีที่”คณะราษฎร”ยึดอำนาจมาจาก”สถาบันพระมหากษัตริย์”!!ผล ปรากฏว่า???? ถึงวันนี้ไม่ต้องถามคนไทยทั้งประเทศแล้วว่าความรู้สึก”จงรักภักดี”ที่มีต่อ”สถาบันพระมหากษัตริย์”นั้นมากมายและยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วลองหันกลับไปดูความรู้สึกที่มีต่อ”คณะราษฎร”และ”นักเลือกตั้ง”ทั้งหลายที่ได้เสวยผลบุญจาก”การรัฐประหาร”ของ”คณะราษฎร”นั้นเป็นอย่างไร???

เวลาที่ล่วงเลยมา 85 ปีได้ตอบคำถามของตัวมันเองอย่างชัดเจนแล้วคนไทยได้ร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศแล้วและประวัติศาสตร์นี้จะกำหนดอนาคตของประเทศไทยต่อไป!!!!!