วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ทำไม จ่านิว ถึงลงสามจังหวัดชายแดนใต้ – ปราชญ์ สามสี 6 กันยายน 2559

ปราชญ์ สามสี 6 กันยายน 2559

ที่จริงแล้วข่าวนี้ไม่ไช่ข่าวใหม่แต่อย่างใด สำหรับการที่จะมีภาพ “จ่านิว”-กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ลงไปทำกิจกรรมใน สามจังหวัดชายแดนใต้ แต่หลังจากเคลื่อนไหว ของกลุ่ม PerMAS ขยับเขยื่อน ..ในการเรียกร้องสิทธิของชาวปัตตานี และสามจังหวัดในชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมานั้นไม่ธรรมดา

PerMAS คือใคร? PerMAS คือ สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี ซึ่งเคลื่อนไหวในเขต สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีน่าที่เรียกร้องสิทธิให้กับคนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ เป็นส่วนหนึ่งของการพยายาม เรียกร้องการพิทักษ์ปกป้องสิทธิมนุษย์ชนให้กับกลุ่มคนผู้ที่ต้องการ แบ่งแยกเป็น”รัฐอิสระ” ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ทฤษฎี แบบกล่าวอ้าง”สันติภาพปาตานีต้องเดินคู่ประชาธิปไตย” โดยออกมาปกป้องการเคลื่อนไหว ของกลุ่มที่ต้องการเรียกร้อง”เอกราช”ซึ่ง คล้ายกับแนวคิดของ กลุ่ม BRN และ PULO

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (สสน. สจด.) เหล่านี้ เป็นกลุ่มเครือข่ายเกี่ยวข้องกับกลุ่มเยาวชน ของศูนนิสิตและนักศึกษา(สนนท.)เดิมที่มีเครือข่ายอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดย กลุ่ม (สสน. สจด.)ซึ่งในกลุ่ม.ปัตตานี มีการดึงประเด็นพิเศษออกมาทำเรื่องเฉพาะทาง เกี่ยวกับ สามจังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มเครือข่ายเหล่านี้จะเป็นตัวชงในการแสดงพลังเพื่อต่อต้านกับรัฐและ พยายาม ขยายปมให้ผู้ที่เชื่อในแนวทางอันเกีjยวข้อกับการแบ่งแยกดินแดน มีความรู้สึก เป็นศัตรูกับรัฐบาลไทย โดยโจมตีนโยบาย และความเป็นประชาธิปไตยของ รัฐบาลคสช.อยู่อย่างสม่ำเสมอ

มีข่าวคราวในวงการ ได้ระบุเอาไว้ว่า กลุ่ม พลเมืองโต้กลับและ กลุ่มดาวดิน ได้ลงไปร่วมกับ” PerMAS ” ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ปี 2558 โดย พยายามยกย่องว่า กลุ่ม PerMAS เป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ กับรัฐบาลคสช. ในสามจังหวัดชายแดนใต้ และดึงประเด็นของความขัดแย้งของสามจังหวัดชายแดนใต้ เข้าสู่การเมือง

อ้างอิง http://wartani.com/dev/2015/07/30/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82.html
—————————-

ทั้งนี้ ยังมีข่าวตั้งแต่ปี 2557 ว่า กลุ่ม สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปัตตานี (PerMAS) และกลุ่ม สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้รับการสนับสนุนโดย องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID Sapan Program) โดยมีโครงการ จัดตั้งกลไกเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชื่อ “Deep South Youth Congress” โดยมีสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชน และ กลุ่มPerMAS

โดยมี รายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ Advocating Youth Power
1. รายนาม Youth Congress Member จำนวน 30 ท่าน

ชื่อ / ชื่อองค์กร
1. นางศรีศักดิ์ ไทยอารีย์ / สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.)
2. น.ส.วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ / The Association (Luukrieang)
3. น.ส.ฮามีด๊ะห์ ลัสสามานอ / สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ยะลา
4. นายจิตตฤณ เจะอามะห์ / สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ปัตตานี
5. นายโกเมท เจ๊ะตือเงาะ / สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด นราธิวาส
6. น.ส.ซูนัยเร๊าะ คาเร็ง / สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา
7. นายสุไฮมี ดูละสะ / กลุ่ม PERMAS
8. น.ส.ปาลิตา ลิมป์ไตรรัตน์ / สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครยะลา
9. ดร.ณพพงศ์ ธีระวร / ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา
10. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช / ผู้แทนหอการค้าจังหวัดนราธิวาส
11. นายศิริชัย ปิติเจริญ / ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี
12. นายพิสิฐ มโนรัตน์ / สมาพันธ์นักศึกษารักสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้
13. นายฮารีสรัน มะแซ / ศูนย์ประสานงานญาลันนันบารู ทางสายใหม่
14. น.ส.รอยฮาน สาและ / ชมรมมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15. นายอับดุลเลาะ ดือราแม / กลุ่มหัวกะทิชายแดนใต้
16. น.ส.ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ / สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We peace)
17. นายชารีฟุดดีน สารีมิง / Media Selatan
18. นายปรัชญา โตะอิแต / Patani Forum
19. นายแวอิสมะแอ แนซาร์ / People Collage
20. น.ส.พิชญาภา เสือบุญทอง / ปปช. จังหวัดยะลา
21. นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ / กกต. จังหวัดยะลา
22. นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ / พมจ. ยะลา
23. นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี / สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา (สช. ยะลา)
24. นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง / สาธารณสุขจังหวัดยะลา
25. ร้อยเอกวรศักดิ์ เรืองศรี / สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค
26. พ.ท.ปิยศักดิ์ สายธนู / ชค. 953 (ชุดควบคุมที่ 953 )
27. นายชนธัญ แสงพุ่ม / ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
28. นายธีรศักดิ์ บินมูซอ / ประธานบัณฑิตอาสา จังหวัดนราธิวาส
29. นายมะเสาวดี ไสสากา / อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอิสลาม
30. ดร.ศิริชัย นามบุรี / รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อ้างอิง http://multimedia-yru.blogspot.com/

จาก ข้อมูลข้างต้นก็จะเห็น ว่า กองทุน USAID ของสหรัฐ ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในการรักษาสันติภาพ ทั้งผู้ที่สูญเสียจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ และ ฝ่ายหน่วยงานรัฐที่เข้าไปปฎิรูปสามจังหวัดชายแดนใต้ในทิศทางสันติ , นักเคลื่อนภาคเยาวชน อย่าง (PerMAS) และกลุ่มอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอิสลามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ขับเคลื่อน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดูเหมือนว่า ทั้งหมด จะมีการพูดคุยและเป็นไปได้ด้วยดี เพราะเป็นเวที “สะพาน” ให้เจ้าหน้าที่รัฐพบ ประชาชนหลายๆฝ่ายในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจในพื้นที่ความขัดแย้ง
————-

ทั้งนี้กลับมีเบาะแสข่าวคราว ที่พูดถึง กองทุน USAID ของสหรัฐ ที่เข้าไป สนับสนุน สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี” (PerMAS) และ “สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา”(Lempar) ในที่ทิศทางไม่ดีและอันตรายอยู่พอสมควร โดยเฉพาะ การที่มีการสนับสนุนเงินทุน เฉพาะกลุ่มที่เคลื่อนไหวต้องการสิทธิของนักเคลื่อนไหวท้องถิ่นอย่าง (PerMAS) ซึ่งถูกระบุจากหลายสื่อว่า ค่อนข้างมีความคิดต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐ

โดยทาง “deepsouthtrust” ระบุว่า “(PerMAS) และ (Lempar)อยู่ภายใต้ การกุมบังเหียนของนักวิชาการที่ส่วนหนึ่งเป็นนักวิชาการที่มีบทบาทนำในการร่วมเป็นคณะพูดคุยสันติภาพของ สมช. บางคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในปัตตานีและองค์กรภาคประชาสังคมอีกสองสามองค์กรที่ร่วมกันสวมหน้ากากนักบุญแอบอ้างบิดเบือนและทำลายความพยายามในการสร้างความเข้าใจของภาครัฐโดยใช้เงื่อนไขความแตกต่างทางอัตลักษณ์ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมในลักษณะเวทีเสวนา ปลุกเร้าให้ประชาชนเข้าใจว่ากำลังอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงและต้องแยกตัวเป็นเอกราช”*

อ้างอิง
http://deepsouthtrust.blogspot.com/2013/10/patani-merdeka.html
————————–

แต่เด็กกลุ่มแกนนำการเมืองเสื้อแดง ,ที่ฝักใฝ่ลัทธิชังชาติ ,ฝักใฝ่นิติราษฎร และ กลุ่ม ฝักใฝ่แบ่งแยกดินแดนสามจังหวัดชายแดนใต้ เหล่านี้เชื่อมกันได้อย่างไร? สิ่งเหล่านี้มีคำตอบแต่ค่อนข้างซับซ้อน โดยสามารถอธิบายได้ คราวๆดังนี้ครับ

เครือข่ายที่โยงใยอย่างเป็นระบบนี้ คงต้องย้อนไปสู่”ศูนย์กลางของพวกเขา”คือ สภาเด็กและเยาวชน อยู่ภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ(สท.)

ซึ่งโครงข่ายอยู่ในกลุ่ม เครือข่าย”สภาเด็กและเยาวชน”ซึ่งเป็นกลุ่มเครือเดียวกันกับ”กลุ่มเยาวชนแห่งชาติ” ซึ่งอดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนอย่าง นาย ธนายุทธ สิงหเสนี เคยปรากฎตัว เป็นแกนนำในการเคลื่อนไหว สนับสนุนการชุมนุมต้านคสช. ในวันที่ 19 กันยายน 2558 ที่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

(อ้างอิง http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000106146&Html=1&TabID=1&)

ซึ่ง การชุมนุมครั้งนั้นมี นาย ธนายุทธ สิงหเสนีเป็นผู้นำเอามวลชนเยาวชนมาร่วม โดยมี แกนนำ คือ จ่านิว และ กลุ่มประชาธิปไตยใหม่นั้นเอง นาย ธนายุทธ สิงหเสนี นี่ถือเป็นบุคคลสำคัญ อย่างมากในการเคลื่อนไหว ต่อต้านคสช. เพราะ นอกเหนือจากที่เขาเป็น*ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหัวหิน
วาระดำรงตำแหน่ง สิงหาคม 2555 – สิงหาคม 2559 ซึ่งมีอำนาจเทียบเท่าตัวแทนของปวงชน (ส.ส.น้อย) คอยสนับสนุนงานของสภาผู้แทนราษฎร แล้วนั้น

อ้างอิง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=104174916399973&set=a.104174913066640.10946.100004223950142&type=3&theater

นาย ธนายุทธ สิงหเสนี ยังมีประวัติ เป็นถึง ที่รักษาการรองประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (กำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์ และแผนโครงการ) โดยเครือข่ายยุวทัศน์ มีหน้าที่ ในการจัดทำกิจกรรม เกี่ยวกับเยาวชน สนับสนุน กิจกรรม ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โดยใช้ งบประมาณของ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). ในการจัดทำกิจกรรมต้านบุหรี,เอดส์และกิจกรรม อื่นๆที่ไม่สามารถระบุได้

อ้างอิง
http://www.ynetbangkok.or.th/?cid=1906170&a_action=article_view&groupArticleId=803&articleTopicId=1396

ทั้งนี้ นาย ธนายุทธ สิงหเสนี คนเดียวกัน ยังเป็น ประธานกรรมการ”สถาบันยุวชนสยาม โดยมี เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล เป็นรองประธาน, และยังมีชื่อ นายศรัณย์ ฉุยฉาย(อั้ม เนโกะ) และนาย อภิชาติ พงษ์สวัสดิ์ อดีตประธานกรรมการสถาบันยุวชนสยาม เป็นผู้เกี่ยวข้องด้วย โดยมี (อ. สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันยุวชนสยาม)

อ้างอิง
http://deeps.tnews.co.th/contents/196787/
http://ntwarticle.blogspot.com/2015/04/my-activities.html

ซึ่ง สถาบันยุวชนสยามในปี 2556 นั้น ไม่ไช่ จุดเริ่มต้นของ”ยุวชนสยาม” แต่เป็นการ สร้างสถาบัน เพื่อสานต่อ เจตนารมณ์ของ “ยุวชนสยาม” สมัยปี พ.ศ.2515 ซึ่งมีสมาชิกคือ ประชา หุตานุวัตร, วิศิษฐ์ วังวิญญู, สันติสุข โสภณสิริ ,ธงชัย วินิจจะกูล, ยงยุทธ วงษ์ภิรมย์ศานต์, สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, กัญญา ลีลาลัย เป็นต้น โดยมีการเคลื่อนไหว ตั้งแต่ ก่อน 14 ตุลาคม 2516 ซึง่ต่อมา “ยุวชนสยาม ” วงแตก ภายหลัง 6 ตุลาคม 2519

อ้างอิง http://www.visalo.org/article/ExpeYuwachonSiam.htm

เพิ่่มเติมเข้าใจว่า เครือข่าย สนนท. ซึ่งอยู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนั้นเป็นเครือข่ายนักศึกษาที่สำคัญตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2526 ซึ่ง เครือข่ายเครือข่าย สนนท มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกเยาวชนเข้าสู่ “สภาเด็กและเยาวชน” และ เป็นกำลังสำคัญให้”สภาเด็กและเยาวชน” สามารถ ขับเคลื่อนในท้องถิ่นต่างๆใด้ ซึ่งในกรณีนี้ สนน.จชต. ก็จะถือเป็น อีกส่วนนึง ที่ “สภาเด็กและเยาวชน” และ เครือข่าย สนนท.มีส่วนเกี่ยวข้อง

ซึ่งหากดูข้อมูลเบาะแสโดยรวมเหล่านี้แล้ว นับว่าไม่แปลกใจแต่อย่างใด ที่ จ่านิว จะไปปรากฎตัว ร่วมกัยกลุ่ม สนน.จชต. PerMAS ที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพราะนี่ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการเจาะความขัดแย้ง โดยใช้”ประเด็นความขัดแย้งทางวัฒนธรรมท้องถิ่น”เป็นเครื่องมือ

และยิ่งมีข่าวดับเบิลยู แพทริค เมอร์ฟี อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้การสนับสนุน กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ด้วยการไปจิบน้ำชากับ นายรังสิมัน โรม
**อ้างอิง http://chaoprayanews.com/blog/socialtalk/2015/09/18/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A8-%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4/

และ นางคริสตี เคนนีย์ อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีท่าที่สนิทสนมกับ น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร ผู้ดูแลเว็บไซต์ประชาไทยซึ่งในภายหลังถูกเปิดเผยว่า ประชาไท, ILAW และ เครือข่ายนิติราษฏร ได้รับเงินสนับสนุนจาก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID Program) , National Endowment for Democracy (NED) และจอร์จ โซรอส

อ้างอิง
http://www.nationtv.tv/main/content/politics/378513810/
http://www.activistpost.com/2011/08/exposed-indy-newspaper-funded-by-us.html
https://ilaw.or.th/about

“และมีข่าวลืออยู่ไม่น้อยว่า ทูตสหรัฐคนปัจจุบัน อย่าง นาย กลิน เดวีส์ ซึ่งมีฝีมือในระดับสูงเคยเคลื่อนไหวในประเทศอิหร่านและเกาหลีเหนือมาด้วยแล้วนั้น
ล่าสุด ทูตสหรัฐคนปัจจุบัน กำลัง สร้าง Connection ขนาดใหญ่ กับกลุ่มนักเคลื่อนไหวภาคสังคมเกี่ยวกับเยาวชน และ สันติภาพ ซึ่งเป็นเยาวชนระดับ ลูกหลานผู้มีอิทธิพลของสังคม และ นักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเยาวชนในประเทศไทยโดยปลูกฝังให้ เชื่อใจในสหรัฐอเมริกา”

ทั้งนี้มีการ เปิดเผยจากสื่อต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาก็มีโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI).ซึ่งตกเป็นข่าวฉาวว่า เป็นโครงการที่ดึงเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมเชิงบวก เพื่อสร้างคอนเน็กชั่น ของกลุ่มเยาวชนที่จงรักภักดี ต่อ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
http://journal-neo.org/2016/08/30/us-cultural-colonisation-in-asia-pacific/

และเมื่อคุณ ลองอ่านข้อมูลพวกนี้จนหมดแล้ว คุณก็จะเข้าใจ ว่าตอนนี้ สิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญคือ อะไร?
นี่คือการเข้าครอบงำเยาวชน ในระดับ Top class และ Local class เพื่อมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลง ครั้งใหม่ในอนาคต ใช่หรือไม่?