วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

เมื่อเวลา 19.10 น. วันที่ 27 ก.พ. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยย้อนยุค  เมื่อเสด็จถึง ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ การไฟฟ้า ไปรสนีย์กรุงสยาม แบงค์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์)

จากนั้น ทรงเยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ (ร้านจิตอาสา 904)  และร้านจำหน่วยบัตรการกุศลกัลปพฤกษ์และทรงซื้อบัตรการกุศลสอยกัลปพฤกษ์ ต้นโพธิ์ทอง จำนวน 10 ใบ ได้รางวัลปลอบใจ และประทานสลากจากต้นกัลปพฤกษ์แก่เด็ก จำนวน 2 ใบ  ทรงเยี่ยมชมมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากนั้น ทรงฉายพระรูปเป็นภาพพอร์เทรต (สีซีเปีย) ที่ร้านไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และทอดพระเนตรร้านค้ารับเชิญต่างๆ โดยมีแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สมาคมแม่บ้านตำรวจ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารเรือ สมาคมแม่บ้านทหารบก แม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมภริยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกลาโหม เฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น ทรงเยี่ยมชมโรงพักสามแยก ทรงร่วมกิจกรรมแจ้งความว่าได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ในครั้งนี้ด้วย แล้วเยี่ยมชมหน่วยแพทย์จิตอาสา ทรงฉายพระรูปบริเวณเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จำลอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกจุดหนึ่งที่ประชาชนนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั้งนี้ มีประชาชนจำนวนมากรับเสด็จพร้อมนำโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพบันทึกภาพเป็นที่ระลึกด้วย พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังไปทั่วบริเวณ แล้วเสด็จกลับในเวลา 20.38 น.