วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

“ธาริต” สารภาพ ปกปิดทรัพย์สิน มอบหลานเมียดูแล

ศาลฎีกาฯ นักการเมือง สั่งจำคุก 3 เดือน “ธาริต” อดีตอธิบดี DSI จงใจปกปิดทรัพย์สินปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

(19 ม.ค.) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อ่านคำพิพากษาในคดีที่ ป.ป.ช. ผู้ร้อง นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ผู้คัดค้าน เรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

จากกรณีที่ นายธาริต ผู้คัดค้าน ในขณะที่ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี DSI ไม่แสดงรายการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของตนเองและคู่สมรส ประกอบด้วยเงินฝากในธนาคาร 4 บัญชีเงินลงทุนในหุ้นบริษัท 2 แห่งสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 2 แปลงในจังหวัดนครราชสีมา และเงินฝากในบัญชีธนาคารของคู่สมรสอีก 2 บัญชี

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการที่ผู้คัดค้านไม่แสดงรายการทรัพย์สินดังกล่าวในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีทุก 3 ปีที่อยู่ในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นการปกปิดไม่แสดงรายการแห่งทรัพย์สินของตนเองและ คู่สมรสเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ ปปช. ในฐานะ ผู้ร้อง ตรวจสอบพบจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้คัดค้าน มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น

องค์คณะผู้พิพากษามีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการกระทำดังกล่าวของพวกคัดค้านเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน อันเป็นเท็จที่ควรแจ้งต่อผู้ร้องทุกข์ 3 ปีที่อยู่ในตำแหน่ง อธิบดี DSI พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุก 6 เดือนปรับ 10,000 บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือนปรับ 5,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี และห้ามผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 อันเป็นวันที่ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี