วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

นศ.แดง ฉวยโอกาสฟ้อง”ยููเอ็น”ปม คสช.จับกุมผู้ประท้วงต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เมื่อ 1 ธ.ค.60 เวลา0925น. ที่หน้าสำนักงานสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย ถ.ราชดำเนินนอก กลุ่ม Third Way Thailand และ under bed tu หรือ พรรคใต้เตียง มธ. ม.ธรรมศาสตร์ ยอด 7 คน นำโดย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิ้น นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ เดินทางมา เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ขอให้ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

เนื่องด้วยในวันที่ 27 พ.ย.60 เจ้าหน้าที่รัฐได้ใช้กำลังเข้ายุติกิจกรรมเดินรณรงค์ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาต่อ พล.อ.ประยุทธฯ นรม. จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถูกดำเนินคดีเป็นจำนวน 16 คน ในจำนวนนี้ รวมถึงเยาวชนอายุ 16 ปีด้วย นอกจากนี้ ในวันที่ 28 ธ.ค.60 รัฐบาลยังได้ประกาศให้เขตอ.เทพา อ.สะบ้าย้อย, อ.จะนะ อ.นาทวี จังหวัดสงขลา และ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อันจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการเพื่อ ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง และแก้ไข หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายใน ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายใน พ.ศ.2551

เรากังวลเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินคดีดังกล่าวจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรม และเรายังกังวลว่าการให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐตามประกาศดังกล่าวจะเป็นการเปิดช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่

จึงขอให้สำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

เวลา 0930น.กลุ่ม 7 คน ได้เข้าไปภายในสำนักงานสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว