วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

นักเรียนชัยภูมิ คว้าแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์โลก-ที่ประเทศจีน

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  China Anshan International Robotic Olympiad 2017 ระหว่างวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2560 ณ เมืองอานชาน มณฑลเหลี่ยวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถคว้าแชมป์เปี้ยน 7 ประเภท พร้อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 5 รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง  2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับสาม   2  รางวัล รวม 16   รางวัล กลับถึงไทยวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา  21.15 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615 ชั้น 2 สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/08/15/24137696.jpg

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่าได้รับรายงานข่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560  ว่า  ตามที่ สพฐ.ได้รับเชิญให้คัดเลือกและส่งทีมนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ China Anshan International Robotic Olympiad 2017 ระหว่างวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยม Anshan No.1 High School ณ เมืองอานชาน มณฑลเหลี่ยวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้คัดเลือกทีมหุ่นยนต์ซึ่งชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งทืี่ 66 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมการแข่งขัน 10 โรงเรียน ลงแข่งขัน        2 ระดับ คือระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 ประเภทสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 16 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  7 รางวัลได้แก่   หุ่นยนต์ลากเลื่อน (Hand Generator Robot Sled Race) หุ่นยนต์หนอนวิ่งเร็วปั่นพลังงานด้วยมือ (Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition) จากโรงเรียนบ้านคอกม้า สพป.ชุมพร เขต 1 หุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว 4 ขา ปั่นพลังงานด้วยมือ (Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ) จากโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 หุ่นยนต์ชกมวย (Robot Boxing Competition) จากโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิเขต 1 หุ่นยนต์วิ่งเร็ว 2 ขา ปั่นพลังงานด้วยมือ(Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition) จากโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 หุ่นยนต์ไตรกีฬา (Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition) จากโรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29 และหุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์(Planet Exploration Competition) จากโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม.เขต 28

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/08/15/10137687.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/08/15/28137685.jpg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    5 รางวัล ได้แก่  หุ่นยนต์ว่ายน้ำผลัดผสม  ปั่นพลังงานด้วยมือ (Hand Generator Robot Medley Relay Swimming Competition) จากโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1  หุ่นยนต์ว่ายน้ำท่ากรรเชียง ปั่นพลังงานด้วยมือ  (Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition) หุ่นยนต์ไตรกีฬา (Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition) จากโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 หุ่นยนต์วิ่งเร็ว 2 ขา ปั่นพลังงานด้วยมือ(Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition) จากโรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29  และ หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Robot Soccer Competition) จากโรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม.เขต 31
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    2 รางวัล ได้แก่ หุ่นยนต์ชกมวย (Robot Boxing Competition) จากโรงเรียนทีโอเอวิทยา สพป.มุกดาหาร  และหุ่นยนต์ว่ายน้ำท่ากบ (Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition) จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.เขต 30
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    2 รางวัล ได้แก่ หุ่นยนต์ลากเลื่อน (Hand Generator Robot Sled Race)  จากโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทคบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป.มุกดาหาร   หุ่นยนต์ไตรกีฬา (Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition) จากโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/08/15/10137689.jpg
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/08/15/10137688.jpg

“การแข่งขันในครั้งนี้มีทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง  มาเก๊า เซี่ยงไฮ  และไทย จำนวน  400 คน จาก 240 ทีม   จากการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการดังกล่าว เด็กไทยของเราได้แสดงความสามารถ ได้แก่การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และความหมั่นเพียร ฝึกซ้อมในการควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถทำภารกิจได้อย่างรวดเร็วตามที่กติกากำหนด แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ความสามารถของเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ในเวทีนานาชาติ ก็ขอแสดงความยินดีกับเด็กทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่ง สพฐ จะได้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านนี้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว