วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

นโปเลียนที่ 3 ยก “สยามเป็นมหาอำนาจ” ที่น่าคบกว่าจีนและญี่ปุ่น

ภาพประกอบ: ภาพเก่าสมัยศตวรรษที่ 19 ของพระเจ้านโปเลียนที่ 3 (Charles-Louis-Napoléon Bonaparte)

 

“…พระเจ้านโปเลียนที่ 3 ทรงแสดงพระองค์อย่างออกนอกหน้าที่จะยกย่องสยามเหนือประชาคมเอเชียทั้งหมดด้วยการให้ท้ายสยามว่าเป็นชาติมหาอำนาจตัวแทนจากเอเชียที่น่าจับตามองและน่าคบค้ามากกว่าจีนและญี่ปุ่น โดยการอุปโลกน์ให้ภาพสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้นำเพียงคนเดียวจากเอเชียที่มีบารมีทัดเทียมผู้นำชาติมหาอำนาจยุโรปอื่นๆ

นอกจากนี้การแสดงออกในวาระต่างๆ ในช่วงรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 3 ยังบ่งชี้การให้ท้ายและเอาใจผู้นำสยามมากกว่าผู้นำเอเชียทั้งมวล ซึ่งไม่ทรงเคยกระทำมาก่อนเลยกับประเทศด้อยพัฒนานอกทวีปยุโรป…”

ที่มา: บทความ “พระราชสาส์นส่วนพระองค์ รัชกาลที่ ๕ ถึงกงสุลฝรั่งเศส ชี้นโยบายโปรฝรั่งเศสเมื่อต้นรัชกาล”  โดย ไกรฤกษ์ นานา นักวิชาการทางประวัติศาสตร์

ทั้งนี้ นโปเลียนที่ 3 (หลุยส์ นโปเลียน) คือหลานของนโปเลียนที่ 1 (นโปเลียน โบนาปาร์ต) ในปลายรัชกาลพระองค์ทรงล้มเหลวในการแสวงหาพันธมิตรในการต้านทานอำนาจของปรัสเซีย ซึ่งสุดท้ายความพ่ายแพ้ในการทำสงครามฟรังโก-ปรัสเซีย ทำให้พระองค์ถูกจับกุมและเนรเทศไปใช้ชีวิตในอังกฤษจนกระทั่งสิ้นพระชนม์

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

วิบากกรรม “โอรสนโปเลียนที่ ๓” ขอ “พึ่งบารมี” พระเจ้ากรุงสยาม และอวสานราชวงศ์โบนาร์ปาต