วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

‘บิ๊กตู่’ปลื้มผลหารือผู้นำ BRICS

 

เมื่อเวลา 17.45 น. วันที่ 5 ก.ย. ที่ท่าอากาศยานทหาร (2) บน 6 พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ย.ว่า การประชุมในครั้งนี้จีนให้ความสำคัญกับ 5 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งการที่จีนเชิญไทยเข้าร่วม แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและจีน และการให้ความสำคัญกับไทยในฐานะตลาดเกิดใหม่ และศักยภาพในการเชื่อมโยง

นายกฯ กล่าวว่า ในที่ประชุม ไทยได้เสนอประเด็นสำคัญที่สร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา โดยใช้จุดแข็งที่แต่ละประเทศมี มาส่งเสริมกันใน 4 ประเด็น คือการเติบโตไปพร้อมกันกับประเทศเพื่อนบ้านในแนวทางประเทศไทยบวกหนึ่ง สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ซึ่งไทยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ ควบคู่กับนโยบายไทยแลนด์4.0

นายกฯ กล่าวว่า หัวใจสำคัญคือการเชื่อมโยงทางดิจิทัล และความร่วมมือด้านการพัฒนาต่างๆ ซึ่งไทยพร้อมจะร่วมมือกับทุกประเทศ ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำถึงถึงการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และ ความร่วมมือเพื่อกรพัฒนาที่ต้องคำนึงถึงผู้รับเป็นหลัก มีช่องทางหลากหลาย ทั้งเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี

 


นายกฯ กล่าวว่า ส่วนการหารือทวิภาคีกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนนั้น ไทยย้ำถึงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์รอบด้าน รวมถึงความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ที่ต้องการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง สำหรับการหารือกับนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เป็นการพูดคุยและติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมที่เมืองโซชิ โดยในเร็วๆ นี้จะมีการเฉลิมฉลองที่ไทยจะจัดโขนชุดใหญ่ไปแสดงทีรัสเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหารือเรื่องความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง ความร่วมมือการก่อการร้ายข้ามชาติ งานข่าวกรอง จะเปิดช่องทางใกล้ชิดกันให้มากขึ้น

นายกฯ กล่าวว่า ส่วนตัวไม่อยากให้มองว่าการที่ไทยหารือกับจีนและรัสเซียจะหารือเฉพาะเรื่องการค้าขายและการซื้ออาวุธเท่านั้น ยืนยันว่าเป็นเพียงเศษเสี้ยวของการพูดคุย หากมองให้ดีอาวุธคือสินค้าประเภทหนึ่งที่ไทยไม่สามารถผลิตเองได้ ไทยมีแต่สินค้าการเกษตร การพูดคุยกัน มีการหารือทั้งสินค้าต่างตอบแทน อย่ามองว่าพูดกับใครหรือคบกับใครจะเป็นแค่การซื้ออาวุธ รัสเซียยังสนใจเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งไทยเตรียมหาแนวทางให้มีการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เชื่อมโยงจากภูมิภาคไปยังภูมิภาค เช่นเดียวกับที่ต่อยอดการท่องเที่ยวไปได้ถึง 7 มณฑลของจีน

“ผมพอใจภาพรวมการประชุมครั้งนี้ โดยเฉพาะไทยได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุม โดยสมาชิกทั้ง 5 ประเทศเห็นพ้องกัน เราไม่ได้ถือว่าเป็นตัวแทนของอาเซียน แต่เราเป็นตัวแทนของประเทศที่มีศักยภาพและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน มีโอกาสได้พูดคุยเจรจากับทุกประเทศ คุยกับใครก็คุยทันทีทั้งส่วนตัวและทวิภาคี” นายกฯกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ถือว่าเราเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ BRICS แล้ว คือการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เรามีความเชื่อมโยงทางกายภาพและอีกหลายเรื่องที่มีศักยภาพ ทั้งเศรษฐกิจดิจิทัล แม้หากไทยจะไม่ได้เข้าประชุมครั้งหน้า แต่ถือว่าไทยอยู่ในกระบวนการ ได้รับประโยชน์แน่นอน

“ขอให้คนไทยสบายใจว่าผมพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ประเทศต่างๆ ยอมรับประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม ครั้งนี้ถือว่าได้รับโอกาสจากทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน” นายกฯกล่าว