วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

ปชช.ใส่เสื้อสีเหลืองชมโขนกลางแปลงพระราชทาน

 

วันนี้ (5 ธ.ค.) ที่พระลานพระราชวังดุสิต ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” 

เมื่อเวลา 18.30 น. เป็นการเริ่มการแสดงดนตรีไทย โหมโรงเย็น และการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ภาคเหนือ เป็นการแสดงฟ้อนมาลัย และฟ้อนแพน ภาคใต้ การแสดงรำไว้ครูโนห์รา และรำซัดชาตรี ภาคกลาง เป็นการรำสวัสดิรักษา และภาคอีสาน เป็นการฟ้อนภูไทย และเซิ้งกะโป๋(หรือเซิ้งกะลา) 

จากนั้นจึงถึงไฮไลต์สำคัญของงานคือ การแสดงโขนกลางแปลงพระราชทานชุด “มหาธรรมิกราชา”อันเป็นการดำเนินเรื่องรามเกียรติ์ ตั้งแต่ต้นจนถึงพระรามคืนนคร ทั้งนี้ โขนกลางแปลงพระราชทานดังกล่าวเคยจัดการแสดงมาแล้วที่นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเป็นการแสดงโขนกลางแปลง ชุด “มหาธรรมิกราชา” จัดการแสดงโดยกรมศิลปากร ผู้แสดงประกอบด้วยนาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน และคีตศิลปิน สำนักการสังคีต รวมทั้งนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กว่า 100 คน 

ทั้งนี้ ประชาชนจำนวนมากใส่เสื้อสีเหลืองมาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด” และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่จัดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. อย่างเนืองแน่น พร้อมต่อแถวรับเครื่องสักการะพระราชทานเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล