วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

ประกาศการชำระหลักฐานประวัติธงชาติไทย ชัดว่าไม่มีเรื่องธงช้างกลับหัวที่อุทัยธานี

– ประกาศการชำระหลักฐานประวัติธงชาติไทย … ค้นพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ชัดว่าไม่มีเรื่องธงช้างกลับหัวที่อุทัยธานีอันเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนธงชาติสยามจากธงช้างเผือกสู่ธงแถบริ้ว

– เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติ เรื่องราว ที่มา หรือพัฒนาการของธงชาติสยาม ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติสยามเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ขอให้นักธัชวิทยา ผู้ที่ชื่นชอบและศึกษาเรื่องธงชาติไทย รวมถึงครูและอาจารย์ที่สอนเรื่องประวัติหรือพัฒนาการของธงชาติไทย โปรดชมคลิปสำคัญ เรื่องการชำระประวัติธงชาติไทยคลิปนี้ครับ

– เนื่องจากมีการค้นพบว่าในช่วงเวลาวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มิได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดอุทัยธานี และมีการประดับธงช้างเผือกกลับหัว ซึ่งเป็นมูลเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงธงชาติสยามจากธงช้างเผือกสู่รูปแบบธงแถบหรือธงริ้วตามที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในหนังสือวชิราวุธานุสสรณ์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเขียนโดยจมื่นอมรดรุณารักษ์ โดยในหนังสือดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้ว่า พระองค์ท่านได้เสด็จกลับจากเมืองอุทัยธานีในวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ซึ่งขัดกับหลักฐานลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ได้ทรงบันทึกอยู่ใน “จดหมายเหตุรายวัน” พระพุทธศักราช ๒๔๕๙ โดยพระองค์ท่านได้ทรงบันทึกไว้อย่างชัดเจนว่า วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เวลาเช้า ไปลงเรือที่ท่าวาสุกรีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปบางปะอิน ไม่ได้ไปอุทัยธานีตามที่บันทึกโดยจมื่นอมรดรุณารักษ์ในหนังสือวชิราวุธานุสสรณ์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ แต่อย่างใด