วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

ประชาชนจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มีประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งกำลังออกไปตามจุดต่าง ๆ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ทาสีขอบทางเท้า, เก็บเศษขยะและใบไม้, ขุดลอกดินเลน, กำจัดผักตบชวา และวัชพืช รวมถึงล้างทำความสะอาดพื้นถนน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ซอยพหลโยธิน 92 ถึงแยกศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ซึ่งวันนี้ เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ริมถนนวิภาวดีรังสิต เป็นวันสุดท้าย โดยปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 รวม 13 วัน เริ่มตั้งแต่แยกดินแดง สิ้นสุดที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ระยะทาง 30 กิโลเมตร