วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2020
  • :
  • :

ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตบางซื่อ