วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ประชาชน ร่วมทำความดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ วันแรก

 ที่อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชนจำนวนมาก เดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันแรก ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยราชการ และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อาทิ ปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนและปัญหาการจราจร ด้วยทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

                สำหรับโครงการนี้ จะเริ่มดำเนินการช่วงแรกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 5 ธันวาคมนี้ ซึ่งผู้มีจิตอาสา สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร 606 สำนักพระราชวังสนามเสือป่า จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.หรือลงทะเบียน และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์อำนวยการภาคสนามในพื้นที่ที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถึง 28 กรกฎาคม 2561 โดยโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-356-0887 ทั้งนี้ ประชาชนจิตอาสาทุกคน จะได้รับหมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อ และสมุดบันทึกความดีพระราชทาน สำหรับใช้บันทึกความดีทุกครั้งและรวบรวมเป็นเกียรติประวัติของตน เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี เชิดชูคนทำความดี สร้างสังคมของคนดี ที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน