วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

“ก้าวคนละก้าว” โกอินเตอร์ WHO ดัน”ตูนโมเดล”เกิดที่ “สวิส”

“องค์การอนามัยโลก” ชื่นชมไทย ในบทบาทประเด็นสุขภาพโลก กับความสำเร็จยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก นโยบายส่งเสริมปชช.ให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ลดเหลื่อมล้ำแท้จริง ประทับใจ “โครงการก้าวคนละก้าว”

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61 เวลา 13.30 น. นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) เข้าเยี่ยมคารวะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ในโอกาสเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) ประจำปี 2561 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

โดยพล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ WHO ในโอกาสเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุนนโยบายของผู้อำนวยการใหญ่ WHO ทั้งในเรื่องหลักประกันถ้วนหน้า ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สุขภาพของผู้หญิง เด็ก วัยรุ่น และอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ไทยให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน และหวังว่า WHO จะทำงานร่วมกับหน่วยงานไทยอย่างใกล้ชิด ตามที่ได้กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO Royal Thai Government Country Cooperation Strategy – CCS) ต่อไป พร้อมอวยพรให้การประชุม PMAC ประจำปีนี้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้

พล.ท.วีรชน กล่าวอีกว่า ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ชื่นชมไทยที่มีบทบาทในประเด็นสุขภาพโลกอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะความสำเร็จในการยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก กามโรค หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโรคเท้าช้าง รวมทั้งชื่นชมนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างแท้จริง และหวังว่าความร่วมมือระหว่างไทย-WHO ในมิติต่าง ๆ จะมีพลวัตมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งฝ่ายไทยเน้นย้ำว่า ประเทศไทยต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามเป้าหมายที่ 3 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และไทยได้พิสูจน์แล้วว่า ประเทศที่มีรายได้ปานกลางสามารถประสบความสำเร็จด้านการขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มต่าง ๆ ได้ รวมทั้งมีระบบให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานและผู้ติดตาม ตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยรัฐบาลไทยยินดีที่จะเผยแพร่ประสบการณ์ความสำเร็จต่าง ๆ ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ พล.ท.วีรชน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชากรในประเทศ แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีความท้าทายอย่างมาก อาทิ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ ที่รองรับกับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ไทยยังมุ่งเน้นให้มีมาตรการป้องกันปัญหาทางสาธารณสุข โดยสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและลดความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ พร้อมขอชื่นชมผู้อำนวยการใหญ่ WHO ที่ได้นำที่ประชุมออกกำลังกายตามคำแนะนำของผู้แทนไทยระหว่างการประชุมผู้บริหาร WHO ณ เจนีวา ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ได้แสดงความประทับใจในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม โดย WHO สนใจที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช่นกัน

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่าไทยมีแนวคิดจะจัดตั้ง ASEAN Centre for Active Aging and Innovation ขึ้นในประเทศภายในปี 2562 เพื่อเป็นกลไกสำคัญของภูมิภาคในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันถึงการขยายความร่วมมือระหว่างไทย- WHO ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ได้มอบโล่เกียรติยศแก่ไทย เพื่อยกย่องผลงานที่สามารถขจัดโรคเท้าช้างให้หมดไปจากไทย เมื่อปี 2560