วันจันทร์ 15 เมษายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ประมูล เลโก้ ร.10 นำไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน “ปาบึก” .

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประมูลภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สาคัญของแต่ละรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๑๐ ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลทั้งหมด นำไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน “ปาบึก”
.
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
.
วานนี้ (13 ม.ค.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชน และผู้สนใจ ร่วมประมูลภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สาคัญของแต่ละ รัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๑๐

น.ส.ศุภธนิศร์ ศรีไพบูลย์ ตัวแทนชมรมเลโก้บางกอก ลัก ได้เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นว่า จะมีการประมูล ภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ ทั้ง ๑๐ รัชกาล จำนวนชิ้นส่วน 35,000 ชิ้นต่อภาพ ขนาด 99×127 เซนติเมตร และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญของแต่ละรัชกาล ซึ่งมีขนาดโดยประมาณ 79x79x60 เซนติเมตร ประกอบด้วย
….

– รัชกาลที่ ๑ การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ โมเดลจำลองกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ที่เริ่มสร้างกรุงเทพฯ (ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรี มาฝั่งกรุงเทพฯ) รูปแบบจากเกาะรัตนโกสินทร์ เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวนชิ้นส่วนโดยประมาณ 15,000 ชิ้น

.
– รัชกาลที่ ๒ เรื่องศิลปะวัฒนธรรม วรรณคดีไทย โมเดลจำลอง โขนกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบในอุทยานร.๒ แสดงถึงวิถีไทยบ้านริมน้ำ มีการใส่บาตรพระตรงท่าน้ำ มีคนพายเรือท้ายตลาดน้ำ จำนวนชิ้นส่วนในประมาณ 19,000 ชิ้น

.
– รัชกาลที่ ๓ เรื่องค้าขายกับชาวต่างชาติ โมเดลจำลองเรือสำเภาจีน การทำการค้าขายของไทย-จีน มีท่าเรือ ตลาดการค้าขายริมท่าเรือ รวมทั้งการจราจรทางน้ำ มีเรือแจว มีเรือเอี้ยมจุ๊น มุมภาพตามทิวทัศน์ของท่าและอู่ต่อเรือของบางกอก ย่านบางรัก จำนวนชิ้นส่วนโดยประมาณ 13,000 ชิ้น

.
– รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งดาราศาสตร์ โมเดลจำลองหอดูดาวที่ตำบลหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีฉากเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา มีการตั้งกล้องดูดาว ขบวนเสด็จ และคณะนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติ จำนวนชิ้นส่วนโดยประมาณ 19,000 ชิ้น

.
– รัชกาลที่ ๕ การปฏิรูปบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โมเดลจำลองการรถไฟไทย กรมไปรษณีย์ การไฟฟ้า และการประชานครหลวง จำนวนชิ้นส่วนโดยประมาณ 22,000 ชิ้น

.
– รัชกาลที่ ๖ บิดาแห่งลูกเสือไทย โมเดลจำลองกองเสือป่า ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อส่งเสริมด้านการสาธารณสุข จำนวนชิ้นส่วนโดยประมาณ 18,000 ชิ้น

.
– รัชกาลที่ ๗ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ150 ปี โมเดลจำลองสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์(สะพานพระพุทธยอดฟ้า) มีการจราจรทางน้ำ และรถโบราณวิ่งบนสะพาน ตกแต่งด้วยต้นไม้และสวนดอกไม้ริมสองข้างทาง จำนวนชิ้นส่วนโดยประมาณ 9,000 ชิ้น

.
-รัชกาลที่ ๘ ฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย-จีน โมเดลจำลองซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติย่านสำเพ็ง เยาวราช และวัดไตรมิตร จำนวนชิ้นส่วนโดยประมาณ 25,000 ชิ้น

.
-รัชกาลที่ ๙ เศรษฐกิจพอเพียง โมเดลจำลองโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ฝนหลวง เขื่อนภูมิพล กังหันชัยพัฒนา โครงการชั่งหัวมัน กังหันลมผลิตไฟฟ้า วิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง จำนวนชิ้นส่วนโดยประมาณ 19,000 ชิ้น

.
– รัชกาลที่ ๑๐ สืบสาน รักษา ต่อยอด โมเดลจำลองประชาชนชาวไทย กลุ่มจิตอาสาขุดลอกคูคลองเปรมประชากร โรงครัวพระราชทาน แพทย์อาสา ไบค์อุ่นไอรัก จำนวนชิ้นส่วนโดยประมาณ 17,000 ชิ้น

โดยผู้สนใจที่จะร่วมประมูลสามารถสอบถามได้ที่ กองกิจการในพระองค์ 904 โทรศัพท์ 02-3560849 โดยรายได้การประมูลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน “ปาบึก”