วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

พงศ์พร สั่งย้าย 15 บิ๊ก ขรก. ผอ.พศจ.-นักวิชาการศาสนา

 

‘พงศ์พร’ สั่งย้าย 15 ข้าราชการระดับผอ.พศจ.-นักวิชาการศาสนา มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จัดทัพโยกคนใหม่เข้าทำงานใน พศ.

 

13 พ.ย. 2560  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีคำสั่งพศ. เรื่องย้ายข้าราชการ ตำแหน่งอำนวยการระดับสูง ในตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)ราชบุรี เป็นผอ.พศจ.ฉะเชิงเทรา 2.นายสนทยา เสนเอี่ยม ผอ.พศจ.สงขลา เป็นผอ.พศจ.ราชบุรี 3.นายถมยา ศรีประสม ผอ.พศจ.ปัตตานี เป็นผอ.พศจ.สงขลา 4.นายจรัญ มารัตน์ ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช เป็นผอ.พศจ.ปัตตานี 5.นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผอ.พศจ.พิจิตร เป็นผอ.พศจ.จันทบุรี 6.นายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผอ.พศจ.เพชรบูรณ์ เป็นผอ.พศจ.พิจิตร 7.นายสุริยันต์ สาระบุตร ผอ.พศจ.ศรีสะเกษ เป็นผอ.พศจ.ชลบุรี 8.นายประพันธ์ คำจ้อย ผอ.พศจ.ลำพูน เป็นผอ.พศจ.เชียงราย 9.นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด ผอ.พศจ.หนองคาย เป็นผอ.พศจ.สุพรรณบุรี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนี้พ.ต.ท.พงศ์พร ยังได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการในระดับวิชาการ และทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตรี นักวิชาการศาสนาพศจ.นครปฐม เป็นนักวิชาการศาสนา พศจ.นครราชสีมา 2.นายสุขพิชัย เชาวกุล นักประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม เป็น นักวิชาการศาสนาพศจ.นครปฐม 3.นางศุภิสรา บัวงาม นักทรัพยากรบุคคล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นนักวิชาการศาสนาพศจ.สระบุรี 4.นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ นักวิชาการศาสนากองพุทธศาสนศึกษา เป็น นักทรัพยากรบุคคลศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5.นางจุไรรัตน์  มีศิริ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม เป็น เจ้าพนักงานธุรการพศจ.สมุทรสาคร และ6.ให้นายพิศาฬเมธ แช่มโสภา ผอ.พศจ.อ่างทอง มาช่วยรายการที่พศ.ให้กลับไปดำรงตำแหน่งผอ.พศจ.อ่างทองเช่นเดิม ซึ่งคำสั่งดังกล่าวให้มีผลตั้งแตบัดนี้เป็นต้นไป

 

ขอขอบคุณ