วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

พระปรมาภิไธยร.๑๐ มีความหมายว่า”ทรงประดับเกล้าด้วยวัชระ(สายฟ้า)” -Kornkit Disthan

Kornkit Disthan

พระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มีคำว่า “วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งเป็นคำความหมายเดียวกัน คือทรงประดับเกล้าด้วยวัชระ

วัชระเป็นอาวุธของพระอินทร์ แปลว่าสายฟ้า (แปลว่าเพชรก็ได้) อันที่จริงแล้วพระอินทร์เป็นหนึ่งในเทพของชนเผ่าอารยัน ในเผ่าอารยันมีเทพที่ใช้สายฟ้ามากมาย หนึ่งในนั้นคือซูส จอมเทพของชาวกรีก และธอร์ เทพของชาวนอร์ส

ธอร์คนเดียวกับใน The Avengers นั่นแหละ ค้อนของธอร์ (มยอเนียร์) ก็คือสายฟ้า หรือวัชระอย่างหนึ่งนั่นเอง

ความที่พระอินทร์ถือสายฟ้าและปกป้องศาสนาพุทธ ท่านจึงมีชื่ออีกอย่างว่า วชิรปาณี/วัชรปาณิ เวลามีคนมาก่อกวนตีรวนพระพุทธเจ้า ท่านจะแปลงเป็นยักษ์ถือสายฟ้า เตรียมฟาดกบาลเกรียนให้แตกเสียตรงนั้น อันที่จริงท่านแค่ขู่นั่นเอง ดังกรณีของอัมพัฏฐมาณพที่ตีรวนพระพุทธเจ้าจนถูกวชิรปาณีจะเขวี้ยงสายฟ้าฟาดเข้าให้ จนต้องเลิกเกรียน มาคุยแบบปัญญาชน

เมื่อชาวกรีกที่ติดตามพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช มาลงหลักปักฐานที่ชมพูทวีป (คันธาระ) แล้วนับถือพุทธศาสนา ก็จัดการผสมวชิรปาณีกับเทพซูสเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะเดิมก็เป็นองค์เดียวกันอยู่แล้ว ดังนั้นในประติมากรรมสมัยคันธาระ เราจะเห็นรูปวชิรปาณีกล้ามเป็นมัด หน้าตาเป็นฝรั่ง แต่งตัวทะมัดทะแมงแบบทหารกรีก ถือ “วชิราวุธ” ไว้ อารักขาพระพุทธเจ้า

ถ้าพุทธศาสนาไปถึงชาวนอร์ส ดูท่าว่าพระอินทร์คงจะผสมเข้ากับธอร์เป็นแน่แท้

พระเจ้าแผ่นดินของไทยเรา เมื่อทรงครองราชย์แล้วทรงประกาศว่าจะปกป้องพุทธศาสนา (ภาษาอังกฤษครั้งรัชกาลที่ ๗ ใช้คำว่า Defender of the Buddhist Faith) ทรงมีพระนามว่าวชิระก็ชอบแล้วด้วยสถานะ

รูปเทพสายฟ้าสมัยคันธาระและในเอเชียตะวันออก ท่านจะถือวัชระซี่เดียว ภาษาจีนว่า 独鈷杵 ดังในภาพคือพระอินทร์ขี่ช้างเอราวัณ ถือวัชระซี่เดียว ที่วัดโทจิ เมืองเกียวโต

วัชระซี่เดียวก็เป็นอาวุธ แต่เป็นอาวุธฆ่ากิเลส ฆ่ามารแห่งความเห็นแก่ตัวภายในใจเรา 独鈷杵 จึงหมายถึง 慈悲 หรือกรุณา

ดังมีคำอธิบายไว้ในมหากรุณาหฤทัยธารณีอรรถาธิบาย (大悲心陀羅尼經補注) ว่า

“วัชรปาณี ถือวัชระซี่เดียว ถือวัชระตั้งปณิธาณประหารศัตรู ปณิธานโพธิสัตว์นั้นคือกรุณา ถือวัชระไว้ทำลายความเกลียดชังทั้งหลาย”

ดังนั้นสายฟ้าของวชิรปาณีที่ใช้ขู่อัมพัฏฐมาณพหรือพวกที่ตีรวนพระพุทธเจ้า คือสายฟ้าที่จะฆ่าความเห็นผิดและการยกตนข่มท่าน นั่นคือการใช้ความกรุณาเอาชนะความก้าวร้าว

ดังในคัมภีร์โพธิสัตว์จรรยาวตาร ว่า

“ข้าไม่พึงเกลียดชังผู้ทำลายพระพุทธรูป พระอาราม พระธรรม เหตุเพราะพระพุทธเจ้าและพระสาวกหาได้ทรงเกลียดชังพวกเขาไม่ แล้วไยข้าจะต้องโกรธแค้นด้วยเล่า” นี่คือการใช้ปัญญาด้วยความกรุณา

วัชระสามซี่ และห้าซี่ก็มีความหมายของมัน เช่น สามซี่หมายถึง ตรีคุหยะ (三密) หรือความลี้ลับทั้งสาม ห้าซี่หมายถึงปัญจชญาน (五智) หรือญานทั้งห้า อันเป็นหลักคำสอนของพุทธศาสนานิกายมนตรยาน

วัชระทั้งหลายมีคุณสมบัติรองต่างกัน แต่คุณสมบัติหลักคือปัญญา (智) อันเจิดจ้าและคมดั่งเพชร เอาไว้ฆ่าความโง่เขลา คืออวิชชา

ภาพ พระอินทร์ถือวัชระ ไม้แกะสลัก ศิลปะยุคเฮอัน สร้างปี 839 เป็นสมบัติของชาติญี่ปุ่น (国宝) ถ่ายโดย SLIMHANNYA จากหัวข้อ 東寺 ใน Wikipedia