วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

พระราชวังแวร์ซาย ใช้ภาพคณะราชทูต ‘โกษาปาน’ เป็นฉากปิดล้อมบริเวณที่ซ่อม ภายในวัง

ผ้าใบภาพจิตรกรรม คณะราชทูต ‘โกษาปาน’

คณะราชทูตไทย นำโดย โกษาปาน เดินทางข้ามโลกไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นั้น ทางฝรั่งเศสให้ความสำคัญอย่างมาก โดยนอกจากมอบหมายให้ ชาร์ลส์ เลอ เบริง (Charles Le Brun ) ศิลปินจิตรกรรมประจำราชสำนักพระเจ้าหลุุยส์ที่ 14 ทำหน้าที่บันทึกภาพจิตรกรรมแล้ว

ซึ่งเลอ เบริง เป็นทั้งผู้วาดภาพและร่วมออกแบบตกแต่งพระราชวังแวร์ซาย เป็นนายกสภาศิลปกรรมแห่งปารีส ซึ่งโกษาปานไปเยี่ยมชมและเลอ เบริงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ภาพร่างวัตถุเครื่องใช้ของคณะทูตหลายชิ้น อาทิ กริชที่เหน็บเอวโกษาปาน และคณะทูต ลอมพอก รองเท้าหุ้มส้นแบบเปอร์เซีย ซึ่งเป็นความนิยมของราชสำนักสยามเวลานั้น ปัจจุบันอยู่ที่แผนกภาพวาด พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กรุงปารีส เป็นผลงานของเลอ เบริง

เช่นเดียวกับภาพวาด โกษาปาน ที่นำออกแสดงที่พระราชวังแวร์ซาย  ในงาน Visitors to Versailles 1682-1789 ที่จัดแสดงตั้งแต่ปี 2560 จนถึงต้นปี 2561 ก็เป็นผลงานโดดเด่นอีกภาพของเลอ เบริง

ล่าสุดแม้กระทั่งพระราชวังแวร์ซาย ที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงในบางจุด ก็ยังมีการนำผ้าใบที่เป็นภาพจิตกรรมของคณะราชทูตไทยในคราวไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่กำลังซ่อมแซมตึกของวัง เป็นการนำภาพประวัติศาสตร์มาล้อมตึกที่ซ่อม  เพื่อความสวยงามสบายตา

โดยผ้าใบภาพจิตรกรรมที่นำมาคลุมผืนดังกล่าว เป็นผ้าใบผืนเดียวขนาดใหญ่ ปิดโอบตึกที่ซ่อม ภายในผ้าใบมีภาพจิตรกรรมหลายภาพ รวมถึงภาพคณะราชทูตไทยก็อยู่ในนั้นด้วย โดยอยู่ปลายสุดของผ้า

นอกจากนี้ในห้อง The Hall of Mirrors ภายในพระราชวังแวร์ซาย ที่ใช้ต้อนรับคณะราชทูตไทยของโกษาปาน ใน audio guide ก็ยังบรรยายด้วยว่าห้อง The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใช้ต้อนรับคณะราชทูตไทย

สะท้อนให้เห็นถึงพระราชวังแวร์ซายให้ความสำคัญกับคณะราชทูตไทยที่นำโดยโกษาปานอย่างมาก…

The Hall of Mirrors
สูจิบัตรนิทรรศการ
โกษาปาน
ชาร์ลส์ เลอ เบริง

ขอบคุณข้อมูลและภาพ  : กำไล วาคา, ตติยา ตรงสถิตกุล

ขอบคุณข้อมูล จากหนังสือ โกษาปาน ราชทูต ผู้กู้แผ่นดิน โดย ภูธร ภูมะธน

ขอบคุณภาพเลอ เบริง จากเว็บไซต์ www.thefamouspeople.co

ขอบคุณภาพปกสูจิบัตรนิทรรศการ Visiteurs de Versailles จากเว็บไซต์ http://en.chateauversailles.fr/news/exhibitions/visitors-versailles-1682-1789