วันจันทร์ 15 เมษายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

พระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพฝีพระหัตถ์ในหลวง ร.9 ที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน

เมื่อเวลา 17.35 น. วันที่ 1 กันยายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการ โครงการ “น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
นายนิติกร กรัยวิเชียร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

โอกาสนี้ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนำมาจัดแสดงจำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่มาก่อน แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ 1.ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพ และพระบรมวงศานุวงศ์ 2.ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ 3.ช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง
จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” และนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า : แรงบันดาลใจจากพ่อ” สมควรแก่เวลาจึงเสด็จฯ กลับ
ทั้งนี้ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน” จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2560-7 มกราคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน” จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2560-7 มกราคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร