วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

จุฬาพร้อม! ถวายบังคมพระบรมรูป2รัชกาล ’คนจุฬา’ล่าชื่อล้มความคิด’เนติวิทย์’

 

11 พ.ค.60 หลังจากที่ นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดัง ได้รับเลือกเป็นประธานสภานิสิตจุฬาฯคนใหม่ ด้วยคะแนน 27 จาก 36 ซึ่งหลายฝ่ายแสดงความไม่สบายใจ จุดยืนของนายเนติวิทย์ ที่จะเดินหน้ายกเลิกการหมอบกราบ และไม่ต้องยืนเคารพธงชาติกับสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน โดยอ้างว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความล้าสมัย แสดงให้เห็นว่า คนไทยตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ปกครองที่เป็นเผด็จการทางการบ้านการเมืองมาตั้งแต่โบราณกาล

ซึ่งเรื่องดังกล่าว ขยายเป็นประเด็นในสังคม ซึ่งส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าว ของนายเนติวิทย์ ในฐานะประธานสภานิสิตจุฬาฯ ว่าอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ขนบธรรมเนียนประเพณี ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

ล่าสุด Change.org ได้ออกแคมเปญ ภายใต้โครงการ “ร่วมรักษาจารีตประเพณีการหมอบกราบเพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์” โดยมีข้อความรณรงค์ ประเพณีการหมอบกราบเพื่อถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ของนิสิตจุฬาฯ ในวันที่ 23 ตุลาคม และในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนิสิตใหม่ ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6)

โครงการดังกล่าว จัดโดย “เครือข่ายจุฬาร้อยปี และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.)” โดยเรียกร้องให้ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า จุฬาฯ และประชาชนคนไทยทั่วไปทุกสถาบัน ทุกสาขาอาชีพ ทั้งในและในต่างประเทศ ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดที่จะให้มีการถวายความเคารพพระพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ด้วยการยืน (ยกเว้นนิสิตที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ และหรือมีข้อห้ามทางศาสนามิให้กราบไหว้รูปปั้น) แต่เห็นด้วยกับการถวายบังคมแบบหมอบกราบอย่างที่เคยปฏิบัติมา…. ร่วมลงชื่อกับชาวจุฬาฯ เพื่อจะได้นำรายชื่อนี้ไปประกอบการแสดงจุดยืนและข้อเสนอแนะต่อ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสต่อไป

ร่วมรณรงค์ คลิ๊ก!

ร่วมรักษาจารีตประเพณีการหมอบกราบเพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์