วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

ฟื้นความสัมพันธ์?สถานทูตสหรัฐจัดนิทรรศการฉลองความสัมพันธ์ 200 ปี ไทย-สหรัฐ

กรุงเทพฯ 9 ก.พ.- เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแถลงจัดนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ

นายกลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเผยว่า วาระพิเศษของการฉลองครบรอบ 200 ปีความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐในปีนี้ คือ การจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ บอกเล่าความสัมพันธ์ผ่านของขวัญที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมอบให้ประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีสหรัฐทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์ไทย จำนวนทั้งหมด 79 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยเปิดให้ชมมาก่อน

เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยยังได้กล่าวถึงประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างประเทศว่า สหรัฐจะร่วมมือกับไทยเพื่อพัฒนาต่อไป จากในปัจจุบันที่ร่วมมือกันอยู่แล้วหลายหลายโครงการ เช่น ความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ต่างๆ รวมทั้งการต่อต้านความรุนแรงเพื่อนำมาซึ่งสันติสุข และความร่วมมือด้านการศึกษา

นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.- สำนักข่าวไทย