วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ภาพหาชมยาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระพี่เลี้ยงพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ที่ในหลวงทรงไว้วางพระราชหฤทัยอย่างมาก

Cr. FB : รักสยาม หนังสือเก่า รับซื้อขายหนังสือเก่า หนังสือสะสม หนังสือโบราณ 

 

เปิดเรื่องราวแห่งความทรงจำ คุณวิไล อมาตยกุล “พระพี่เลี้ยงพระเจ้าแผ่นดิน” ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอภิบาล เฟซบุ๊ก รักสยาม หนังสือเก่า รับซื้อขายหนังสือเก่า หนังสือสะสม หนังสือโบราณ ได้โพสต์เล่าเรื่องราวของ “พระพี่เลี้ยงพระเจ้าแผ่นดิน” โดยระบุข้อความดังนี้

 

 

พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับ คุณวิไล อมาตยกุล (ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔) พระพี่เลี้ยงท่านหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

 

เมื่อครั้งที่ คุณวิไล ได้เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมคุณวิไลเป็นการส่วนพระองค์อยู่บ่อยครั้ง เมื่อทรงว่างจากพระราชภารกิจ ทรงพระราชทานของเยี่ยมไข้และพระราชทานกำลังใจ เนื่องด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงว่าเป็นพระพี่เลี้ยงอภิบาลพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

แม้กระทั่งเหตุการณ์เมื่อครั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ แรกประสูติ คุณวิไลได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ถวายคำแนะนำในการดูแลพระอนามัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร

ความในข้อนี้เห็นประจักษ์ได้จากคำนำในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณวิไล อมาตยกุล ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานคำนำในหนังสืออนุสรณ์เล่มดังกล่าวความว่า

 

“ทรงพระราชอนุสรถึงคุณวิไล อมาตยกุล เข้ามาปฏิบัติราชการถวายเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ได้ทรงประจักษ์ถึงอัธยาศัยอันดีงามความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ความจงรักภักดี และความรักความเอาใจใส่ที่คุณวิไล อมาตยกุล ถวายแด่พระราชโอรสและพระราชธิดามาแต่แรกประสูติ จึงทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้คุณวิไล อมาตยกุล คอยดูแลพระสุขภาพพลานามัยของพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ต่างพระเนตรพระกรรณ ซึ่งคุณวิไล อมาตยกุล ก็ปฏิบัติหน้าที่โดยเรียบร้อยบริบูรณ์ ช่วยให้ทรงคลายพระราชหฤทัยห่วงใยกังวลในพระอนามัยของพระราชโอรสและพระราชธิดามาโดยตลอด”