วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ภาพในอดีต – รถรางเมืองลพบบุรี

 

รถรางเมืองลพบบุรี    ภาพโดย Wally Higgins

“รถราง” จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดในภูมิภาคแห่งเดียวที่เคยมีบริการรถรางนอกจากกรุงเทพฯ เริ่มโดยการไฟฟ้านครหลวงเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ค.ศ. ๑๙๕๕) มีระยะทาง ๕.๗๕ กม.

ซึ่งช่วงเวลาการเปิดเดินรถนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่จอมพล แปลก พิบูลสงครามพัฒนาเมืองลพบุรีเป็นเมืองทหาร ที่มีหน่วยทหารจำนวนมากเป็นรองเพียงแค่พระนคร จึงได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในเมือง ทั้งนี้ได้ใช้ตู้รถรางเก่าจากพระนครมาให้บริการ แรกเริ่มได้ทำการเดินรถจากศาลพระกาฬถึงสี่แยกเอราวัณใกล้ ร. พัน ๖ นอกจากนี้รัฐบาลในขณะนั้นยังมีแนวคิดที่จะขยายระบบรถรางตามหัวเมืองอื่น ๆ ภายในประเทศด้วย แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

 

รถรางเมืองลพบุรีนี้ ดำเนินการอยู่เพียง ๗ ปีก็ถูกยกเลิกในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. ๑๙๖๒) ได้มีความพยายามที่จะเปิดดำเนินกิจการรถรางไฟฟ้าในจังหวัดอื่นด้วย เช่น เชียงใหม่ โคราช และสงขลา แต่ก็ไม่ปรากฏผลสำเร็จ และเมื่อรถรางในกรุงเทพฯ ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ (ค.ศ. ๑๙๖๘) ก็ไม่ปรากฏรถรางไฟฟ้าวิ่งในเมืองไทยอีกต่อไป

ปัจจุบันยังหลงเหลืออู่รถรางซึ่งตั้งอยู่ภายในชุมชนอู่รถรางเก่า ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีใกล้สี่แยกเอราวัณเป็นอนุสรณ์