วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

ยูเอ็นไม่ใช่พ่อ! สหรัฐฯ ลุยไฟ สวนมติ”ยูเอ็น” ที่ให้เลี่ยงตั้งสถานทูตในเยรูซาเล็ม

 

 

 

สหรัฐฯใช้สิทธิ์วีโต้ คัดค้านร่างมติของสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ที่ปฏิเสธการรับรองสถานะของเมืองเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล รวมถึงแผนการย้ายสถานทูตสหรัฐฯ

ในที่ประชุมยูเอ็น มีเพียงนิกกี เฮลีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำสหประชาชาติ เป็นผู้ใช้สิทธิ์วีโต้หนึ่งเดียวกลางที่ประชุม คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นเอสซี

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำสหประชาชาติ บอกว่า ร่างมตินี้ถือเป็นการดูหมิ่น และสร้างความอับอายให้กับสหรัฐฯ และสหรัฐฯจะไม่ยอมให้ประเทศไหนมาสั่งให้สถานทูตสหรัฐฯไปตั้งอยู่ที่ใด

การใช้สิทธิ์วีโต้ของสหรัฐฯ มีขึ้นหลังจากที่ 14 ชาติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เห็นชอบให้ร่างมติให้คงนโยบาย 2 State Solution หรือการที่ให้ปาเลสไตน์และอิสราเอลได้รับการยอมรับเป็นรัฐ รวมทั้งให้เมืองเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของทั้ง 2 ประเทศ

ในร่างมติ ระบุว่า ทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการรับรองสถานะของเมืองเยรูซาเลม และการตัดสินใจหรือการกระทำที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นไม่มีผลทางกฏหมาย เป็นโมฆะและต้องล้มเลิกไปทั้งหมด โดยไม่ได้พาดพิงถึงการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐฯโดยตรง

ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 ปีที่สหรัฐฯใช้สิทธิ์วีโต้คัดค้านร่างมติของยูเอ็น โดยในฐานะที่สหรัฐฯเป็น 1 ใน 5 ชาติสมาชิกถาวร จะทำให้ร่างมตินี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้