วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

รมว.ต่างประเทศสั่งสอบสถานทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิเหตุ ลั่นเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2561

นายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีต่างประเทศสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเฟซบุ๊กRoyal Thai Embassy ,Helsinki โพสต์เตรียมเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเดือนพฤศจิกายน 2561 ไม่แน่ใจความผิดพลาดเหตุนี้เกิดจากถูกแฮคข้อมูลหรือไม่

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โพสต์ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก “Royal Thai Embassy, Helsinki” เรื่องการเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในปี 2561 โดยมีใจความว่า

“ด้วยขณะนี้รัฐบาลไทยกำลังเตรียมการสำหรับจัดการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคาดว่าการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างเดือนพ.ย. 2561 ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ขอเชิญชวนบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในฟินแลนด์ และเอสโตรเนีย ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โปรดเตรียมเอกสารประจำตัว เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และสำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน และมีข้อมูลตรงตามทะเบียนราษฎร์ หากท่านพบว่าเอกสารดังกล่าวหมดอายุหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องในโอกาสแรก จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”

นายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้สั่งการให้สถานทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ออกประกาศให้เตรียมการเลือกตั้งปลายปี2561 ซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดจากความผิดพลาดของสถานเอกอัครราชทูต หรือถูกแฮคข้อมูลหรือไม่ ทั้งนี้เบื้องต้นตนได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว